برخورد اقبال با فرهنگ آلمان (یک مطالعه و بررسی درباره ارتباط و تبادل فرهنگ ها(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی اندیشه های محمد اقبال لاهوری در رابطه بافرهنگ آلمان از طریق آثار نثر و نظم وی بوسیله روش تحقیقی ارتباط و تبادل بین فرهنگ ها، در تجزیه و تحلیلی، نقد و بررسی فرهنگ های بیگانه و بخصوصی فرهنگ مدرن اروپا، علل پیشرفت و یا رکود تمدنها به دانشجویان و محققان کمک مؤثری میکند. تاثیر نقطه نظرات اندیشمندان نوگرای آلمانی براقبال به گونه ای بود که وی نه تنها به نقد و بررسی جهان مدرن پرداخت، بلکه توانست فرهنگ شرقی و بخصوصی جامعه اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. اقبال فلسفه را زیربنای تفکر جامعه بشری میداند که تاثیرش را بر سایر علوم می گذارد، هرچند که در جهان مدرن اروپا فلسفه بیشتر تحت تاثیر پیشرفت علوم دیگر مانند علوم طبیعی، ریاضی و فیزیک قرار گرفت و از اینرو تحولی عظیمی در تاریخ تمدن بشری بوجود آورد. در این سیر و تحول، فلسفه مدرن اروپا از تعالیم افلاطونی و نیز تعالیم مذهبی از طرف کلیسا فاصله گرفت. در مقابل فلسفه اسلامی همچنان تحت تاثیر فلسفه افلاطون قرار دارد و همچنین در بعد مذهبی بیشتر از عرفان و تصوف تاثیر گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eqbal's Viewpoints on German Culture: An Survey of the Relationship Between, and Exchange of Cultures

نویسنده [English]

  • farideh jazayeri musavi
چکیده [English]

Studying Eqbal's viewpoints with regard to German culture, through his works both prose and verse, can help students and researchers study, analyze, and criticize foreign cultures especially modem European cultures as well as rise and fall of civilizations. The present paper is aiming to show the effect of cultures on one another and determine their similarities and differences through comparing symbols, allegories, and metaphors