برسی باده در مثنوی مولانا با نگاهی به خمریه ابن فارض

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مثنوی ارجمند مولانا جلال الدین محمد بلخی ، دائره المعارفی است که بسیاری از مقولات انسانی~عرفانی در آن طرح شده است. در این مقاله ، باده، انواع آن و مسائل مربوط به آن از دیدگاه مولانا در مثنوی شریفش بررسی می شود. از آنجا که مولانا از نظام فکری منسجم و نظ م مندی برخوردار است، دیدگاه او درباره باده، در غزلیات و مثنوی اش یکسان و هماهنگ است از این رو در این مقاله گاه شواهدی نیز از غزلیات وی آورده شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد نظ ام فکری ابن فارض درباره این مقوله )در خمریه( با آنچه در مثنوی مولانا وجود دارد، هماهنگ است. به همین سبب گاه شواهدی از خمریه ابن فارض نیز ذکر شده است.

عنوان مقاله [English]

On "Wine" in Mathnavi, Based on Ibn-e Farezs "Xamriyye"

نویسنده [English]

  • maryam sharifnasab
چکیده [English]

Mathnavi of Jalal-id-din Romi is a comprehensive collection of philosophical teachings, the subject matter of which is mankind and mysticism. This paper focuses on "Wine" in Mathnavi , with regard to Rumi's defenition of the term.