کاربرد گنبد در شعر فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

در این مقاله کوشش شده است رابطه ی گنبد ، به عنوان یکی از نمادهای مذهبی در اسلام و سایر ادیان ، و باورهای رایج در اقوام و ملل گوناگون مشخص شود و نقش گنبد از چشم انداز اسطوره ای آن نمایان گردد. مقاله با اشاره به باورهای هندویی ، اسطوره های قدیمی مصری ، نماد پردازی آب و آتش، برخی باورهای آسیایی بخصوص در دشت های روسیه جنوبی ، زمینه بررسی موضوع را در ادب فارسی فراهم آورده و پس ، با استناد به شعر کهن فارسی ، نگاه شاعران بزرگ ایران را به گنبد باز می نمایاند . عناصری مثل رنگ ، شکل ، تعدد ارتفاع ، محوری ترین مبحث مقاله است . همچنین در پایان اشاره ای کوتاه به گنبد در اسلام و قرآن شده است .

عنوان مقاله [English]

The Function of Dome in Persian Poetry: A Mythological Approach

نویسنده [English]

  • nasrin aliakbari
چکیده [English]

The Present Paper is intended to investigate the relationship between the Dome, as a religious symbol in Islam and many other religions , and the prevailing beliefs among nations. It is also the objective of the paper to determine the mythological role of the in the Persian poetry. Referring to beliefs in Hinduism ,as well as ancient myths of Egypt, symbolism of water and fire, together with certain asian beliefs, specially in southern Russia , attempts will made to pave way for a thorough investigation this