پشنهادی دو طبقه بند ی تقابل معنایی در زبازفارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تقابل معنایی از جمله روابط معنای در حوزهمعنی شناسی محسوب می شود. در این مقاله پس از مروری بر آثار عمده پیثین که به توصیف و طبقه بندی آن پرداخته اند، پیشنهادی برای طبقه بندی این رابطه معنایی در زبان فارسی ارائه شده است. تقابل معنایی تحت دو عنوان کلی تقابل دوتایی و تقابل غیر دوتایی دسته بندی ثده که هر یک دارای زیربخش های متفاوتی است. تقابل دوتایی دربرگیرنده، تنها یک جفت متقابل است در حالی که تقابل غیردوتایی در مورد یک رشته واژه متقابل مطرح می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New suggestion for the Classification of semantic Oppositeness in Persian Language

نویسنده [English]

  • marzieh sana'ati
چکیده [English]

Oppositeness of meaning is one the different semantic relations discussed in semantics. The article reviews the previous influential scholarship on this topic and suggests its definition and classification . It is shown, then ,how it can be classified in Persina. This semantic relation is classified under two general classes: "Binary" and "Non binary" opposition in which each one can be divided into some subclasses. Binary opposition includes only a pair of words but the other one involves a string of opposite words.