لیلی و مجنون نظامی وفراق نامه سلمان ساوجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

بزرگان ادب پارسی پیروان بسیاری داشته اندکه در سبک و مضمون شعری مورد توجه متاخرین بوده اند نظامی گنجوی از بزرگان شعر فارسی است که خمسه پر آوازه اش مقلدان بسیاری را برانگیخته است که حتی نام آثار خویش را با نام خسه نظامی انطباق داده اند. سلمان ساوجی نیز از جمله شاگرانی است که در دو اثر داستانی خود به نام ‌«فراق نامه‌» و ‌«جمشید و خورشید‌» از نظامی تقلید نموده است. این مقاله کوشش داردکه تاثیرات محتوای نظامی بر سلمان ساوجی در فراق نامه را مشخص نماید و مضامین مشترک را بکاود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nizmi s Leyli and Majnun vs. Salman Savoji s Farqnmeh

نویسنده [English]

  • abasali vafaei
چکیده [English]

Great Literary men of Persian Literature have had a large number of followers , whose poetic style and manner has always been highly valued Their by successors. ' Nizmi Ganjavi is the great Persian Poet, whose famous Khamse has had a large number of imitators . They have even used parallel names for their works.