نگاهی به مسئله ی انتقال معنایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله سعی برآن است تا به مسئله ی انتقال معنی از واژه ای موجود در بافت زبانی به واژه ای خارج از بافت پرداخته شود. به این منظور مقاله ی حاضر در چند بخش تدوین شده است. در بخشهای نخست برخی مفاهیمی که هریک به شیوه ای با مسئله ی انتقال معنی شباهت دارند توصیف می گردد تا در نهایت به طریق سلبی اثبات گردید که پدیده ی انتقال معنی از دیگر روابط مفهومی متمایز است و شرایط وقوع ویژه ی خود را دارد.

عنوان مقاله [English]

Take the problem of semantic transitions

نویسنده [English]

  • azita ashraafi