تأثیر قرآن و فرهنگ اسلامی در زبان و ادب فارسی تا سدۀ پنجم هجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

درباره تأثیر فرهنگ اسلامی (قرآن، حدیث و دیگر مظاهر اسلامی) در زبان و ادب پارسی در قرن های یکم و دوم هجری و حتی تا اواخر قرن سوم، گاهی سنجیده و قابل اعتماد که بر پایه سندهای معتبر کتبی بدست آمده باشد، نداریم. این دوره به ویژه دو قرن نخستین آن، به بیان آقای دکتر محمدی، دوره انتقال و به تعبیر آقای دکتر زرین کوب، دو قرون سکوت نامیده شده است. به کمک قرائن موجود در زبان و ادبیات فارسی یعنی در نمونه هایی از زبان و ادب گفتاری این دوره که گاه گاه در لابه لای نوشته های دوره اول تاریخ و ادب پارسی و نیز در پاره ای از نوشته های تاریخی و ادبی به زبان عربی به چشم می خورد، می توان حدس زد که تأثیر فرهنگ اسلامی به ویژه قرآن و حدیت در زبان و ادب فارسی در این دوره چندان نبوده است. چنین پیداست که تأثیر این دو سرچشمه بزرگ فرهنگ اسلامی در زبان و ادب فارسی، در همه استان های پهلوان ایران آن روز، یکسان و یکنواخت نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the Qur'an and Islamic culture in Persian language and literature to the fifth century AD

نویسنده [English]

  • seyedmohaman hoseini