باز اندیشی در بیتی از مرزبان نامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نویسنده مرزبان نامه در اواخر باب اول، در داستان شگال خر سوار، اقامت گاه شگال را این چنین توصیف می کند. استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی- حفظ الله تعالی و متعنا بطول بقائه- در سلسله مقالاتی که در مجله یغما تحت عنوان «مأخذ ابیات مرزبان نامه» به چاپ رسانده در بیت ما نحن فیه نیز مثل سایر بیت ها از آنجایی که نام سراینده شعر را پیدا نکرده به توضیح مختصر زیر بدون ترجمه کامل بیت بسنده نموده است: «این بیت را فقط در لسان العرب ماده (خ- ی-ل) بدون نسبت یافتم و ظاهراً شرحی را هم که مرحوم علامه قزوینی (قده) در پاورقی نقل فرموده عیناً از لسان منقول می باشد.»

عنوان مقاله [English]

Rethink the bit of Marzban

نویسنده [English]

  • saeed vaez