دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.18449.1731

تیمور مالمیر؛ رضوان صفایی صابر


2. بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.16729.1651

حسین ابن علی چرمهینی؛ محمود براتی خوانساری


3. سبک شناسی لایة آوایی اشعار کمال الدین اسماعیل و اثیر اومانی بر اساس سبک شناسی لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.23835.1956

حسین علینقی؛ ناصر محسنی نیا


4. ساختار رمانس های منثور فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.32331.2282

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر


5. بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت بخشی در گفتمان حکومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.18163.1718

زهرا حیاتی؛ فاطمه عربزاده


6. دیدگاه سعدی پژوهان درباره قواعد اجتماعی مورد استفاده و تأکید سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.24830.1992

عبدالله قلیان عسکری


7. تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.15168.1588

اردشیر سنچولی جدید


8. بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی پور، بر مبنای ‏نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن الگویی شخصیّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.21617.1855

ملیحه علی نژاد؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری


9. کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1397

10.22054/ltr.2018.23963.1970

احمد تمیم داری؛ مریم نوتاش؛ ملیحه کاظمی نسب


11. تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.27431.2092

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


12. آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (بر اساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.33543.2320

مهدی حیدری


13. در دخمه را کرد سرخ و کبود (پژوهشی در یک بیت از داستان فرود )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.24585.1984

حسن حیدری


14. از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتّوحید ابوسعید ابو‌الخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.26100.2032

ابوالقاسم رحیمی؛ ریحانه صادقی


15. بررسی مبانی سکولاریسم در شعر و اندیشۀ ابوالقاسم لاهوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.27150.2080

رضا قنبری عبدالملکی


16. خطای قلم صنع از نظر پیر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.30556.2220

عیسی نجفی


17. تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومه یوسف و زلیخای جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.31248.2247

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی


18. زوال شخصیت عیّار در داستان‌های پهلوانی عامه بررسی شخصیت عیّار در داستان حسین کرد شبستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28048.2119

نجمه حسینی سروری


19. هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر تاریخ بیهقی و شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.10901.1399

علی محمد پشت دار؛ معصومه دهقان شیری


20. سبک شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.20948.1831

مائده تجلی؛ یوسف عالی عباس آباد؛ صدیقه سلیمانی


21. تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28894.2155

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان


22. بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان مدار صفر درجه بر اساس نظریه ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.4730.1159

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی


23. دیگری شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعه موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28644.2145

لیلا حر؛ احمد رضی


24. تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

10.22054/ltr.2018.31054.2237

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ لیلا الهیان


26. قبض و بسط حقاّنیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1397

10.22054/ltr.2017.17486.1691

منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری


27. اشتراکات مانی و عین القضات در حوزه اندیشه عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1397

10.22054/ltr.2019.30584.2222

احمد وفائی بصیر؛ لیلا ولیان


28. نقد رابطة سینمای ایران با ادب کلاسیک عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.25852.2022

احمد رضی؛ علی تسلیمی؛ محمد اصغرزاده


29. بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22054/ltr.2018.27578.2097

مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


30. معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چهارچوب معنی‏ شناسی شناختی و نقد ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22054/ltr.2018.28212.2126

سپیده عبدالکریمی؛ پرستو مسگریان


31. نقد و بررسی برخی از ابهامات تاریخ جهان‌گشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.15081.1585

محمود رضایی دشت ارژنه؛ جمال انصاری جابری


32. آرمان شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست های عصر پهلوی دوّم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.26471.2046

مینو محمدی؛ سیداحمد پارسا؛ قهرمان شیری


33. تحلیل انتقادی گفتمان رمان «ماهی ها در شب می خوابند»، بر اساس آرای نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.30717.2226

خدیجه بهرامی رهنما؛ حسین آریان


34. واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی بر اساس چند منبع کهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.32109.2275

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی اهواز؛ مژگان شیرمحمدی


35. جلوه‌گری‌های نوستالژیکی نفثه‌المصدور در قیاس با تاریخ جهانگشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22054/ltr.2019.33758.2330

نجلا ابراهیمی طلب؛ رضا اشرف زاده


36. بررسی برخی از گزینش‌های متن مصحَح خالقی‌مطلق در داستان «رستم و سهراب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.35757.2420

امیر سلطان محمدی


37. بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.32022.2272

محمود حیدری؛ علی اصغر نسیم بهار


38. نقد جامعه شناختی رمان زمستان 62 اسماعیل فصیح با رویکرد نقد تکوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.23398.1932

مهبود فاضلی؛ فاطمه میرزایی


39. بازشناسی تحلیلی-توصیفی رنگ و نور در آرای علاءالدوله سمنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.26403.2045

حسین طاهری


40. تحلیل هیجان مثبت "عشق عرفانی"در مثنوی معنوی با رویکرد مثبت گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.28810.2150

عباس تابان فرد؛ سکینه رسمی


41. تجربه مزه و نامزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.27325.2089

مصطفی خورسندی شیرغان؛ علی اصغر باقری


42. بررسی جامع تضاد فعلی در غزلهای سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

10.22054/ltr.2018.28124.2122

جمیله اخیانی؛ امیر مومنی هزاوه؛ الهام طارمی


43. سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، گامی به سوی ترکیب سنت و نوآوری در ادبیات داستانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.25406.2007

یحیی کاردگر؛ نرگس مهدی


44. دسته‌بندی و تحلیل بُن‌مایه‌های قصه‌ساز در منظومه‌ی همای و همایون خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.23851.1957

امیرعباس عزیزی فر؛ زینب کرمی


45. «بررسی مولفه‌های اصلی مشترک ترسیم شده از شخصیت زنان سنتی و مدرن در آثار زویا پیرزاد و فرخنده آقایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.36554.2445

اسماعیل صادقی؛ زهرا عظیمی


46. تحلیل عوامل مضمون‌آفرینی با اصطلاحات خوشنویسی در شعر صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.38339.2517

ناهید عدلی؛ علی دهقان؛ رستم امانی آستمال


47. تحلیل خشم در مثنوی مولوی با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی لیکاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.38652.2533

حجت اله امیدعلی


48. نقد و بررسی برخی از ابهامات جلد اول کتاب تاریخ جهان‌گشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.35140.2394

شاهرخ محمدبیگی؛ جمال انصاری جابری


49. مقایسه و بررسی سبک شناسانۀ عناصر زبانی، بلاغی و محتواییِ قصیده و نامه ای از خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.39626.2583

سوده عباسی سرداری؛ علی سلیمانی


50. رباعی سرلوحه و دیباچۀ کار فرخی یزدی در روزنامه طوفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2018.20884.1829

محمدرضا تقیه؛ پروین مرتضایی


51. گونه‌شناسی لطیفه در قرن هشتم تا دهم هجری(به انضمام معرفی دو نسخه خطی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.40196.2613

نجمه زارع بنادکوکی؛ مهدی نوریان؛ محسن محمدی فشارکی


52. بدل بلاغی؛ شگردی برای تلفیق تشبیه و استعاره در غزلیات حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.35190.2395

علی حیدری؛ بهنوش رحیمی هرسینی


53. تحلیل شناختی استعاره های دل در مرصادالعباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.33916.2337

مژگان میرحسینی؛ ابراهیم کنعانی


54. سنجش روایت‌های ده‌گانۀ داستان مَثَل «کاشتن درخت برای دیگران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

10.22054/ltr.2019.37746.2495

وحید مبارک؛ محمد کریمی


56. بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن ها در غزل های مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

10.22054/ltr.2018.26524.2048

منصور علیزاده؛ خدابخش اسداللهی؛ ابراهیم رنجبر؛ بیژن ظهیری ناو


58. بررسی انواع شکواییه در مثنوی های عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ltr.2019.36955.2465

منوچهر اکبری؛ مهسا اسفندیاری


59. شیوه‌ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتور (با تکیه بر بازی‌های زبانی درکاریکلماتورهای بهرام‌پورعمران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ltr.2019.44191.2740

سیدمحمد هاشمی؛ رضا ستاری؛ معصومه محمودی


60. معانی ثانوی جمله های پرسشی در اشعار پروین اعتصامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

10.22054/ltr.2019.44260.2746

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


61. تحلیل ساختار و محتوای رمان نفس‌ها و هوس‌ها از رضا شابهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

10.22054/ltr.2019.41701.2670

افسانه شیرشاهی؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


62. نامه های محمّد غزالی از منظر تاریخ‌گرایی نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44124.2736

پریا زواره ئیان؛ اصغر دادبه


63. تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39126.2557

علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام الوارس


64. فراداستان، شگردی پسامدرن: مطالعة موردی رمان «تماشای یک رؤیای تباه شده» اثر بیژن بیجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44537.2756

سیما پورمرادی؛ رضا صادقی شهپر


65. تحلیل داستانِ " آرش کمان‌گیر" سیاوش کسرایی با تکیه بر تخیّلِ "ترس از زمان" از منظر ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2019.41997.2679

علی تسنیمی؛ مجید فرحانی زاده


66. بررسی کارکردهای دستوری آیات قرآن در تاریخ وصّاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39754.2588

علیرضا نبی لو؛ جلال عباسی


67. اهمیّت شرح محمّد بن قوام بلخی در فهم مضامین مخزن‌الأسرار نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39925.2599

عاطفه خاتمیان؛ محمدرضا ترکی


68. کارکرد نماد در حکایت‌های حدیقه، داستان‌های مثنوی و قصه‌های پریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.35422.2402

طاهر لاوژه


69. پیوند ادبیات و موسیقی در روایت «سمفونی مردگان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43334.2721

عبدالله آلبوغبـیش؛ فاطمه گل بابائی


70. بررسی و تحلیل سیر مراتب انسان های کمال یافته در آثار مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.42756.2702

مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


71. مرزبان‌نامه، تقلیدی صِرف یا تدوینی آگاهانه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.36887.2460

یعقوب فولادی؛ محمّد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


72. تهران در آینه‌ی رمان: تاملی جامعه‌شناختی بر بازنمایی تهران در رمان‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22054/ltr.2020.44104.2751

پویا نیک‌فر


73. سیر کاربرد انگاره های زنانه ی زبان در دو کتاب یکشنبه آخر و دختر شینا، با نگاهی به رویکرد زبانی سارا میلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22054/ltr.2020.34489.2366

سهیلا موسوی سیرجانی؛ مژگان جعفری


74. رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت پیکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.22054/ltr.2019.37187.2499

بهناز علیمیرزایی؛ میر جلال الدین کزازی؛ علی سرور یعقوبی


75. بررسی آسیب شناسی جنگ ادیان در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ltr.2020.40604.2625

سمیه کیان مهر؛ خدابخش اسداللهی؛ امین نواختی مقدم


76. ساختارشناسی اوزان رایج و وزن های نوپدید در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22054/ltr.2020.39450.2571

محمد امیر جلالی


77. تحلیل گفتمان انتقادی« بازنمایی جنسیت» در رمان غروب پروانه از بختیار علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.34767.2381

علیرضا شوهانی؛ سارا حسینی


78. تعالی شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهانی برپایۀ نظریه اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43310.2719

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده


79. آبشخورهای تاریخی روایت نظامی در نظم هفت پیکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2018.23883.1959

مریم حسینی


80. گفتمان های متفاوت در نوروزنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22054/ltr.2020.43101.2716

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد خزانه دارلو


81. تحلیل امر والا در غزلیات شمس و مثنوی مولانا با الهام از نظریه کانت درباب امر والا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22054/ltr.2018.30070.2206

فرزاد بالو


82. بررسی «زمان روایی» و رابطة آن با عنصر «تعلیق» در رمان سال بلوا نوشتة عباس معروفی بر اساس نظریة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.41532.2663

نصرالدین عبداله زاده؛ محمدامیر عبیدی نیا


83. مطالعه نشانه های نقش ترغیبیِ زبان در قصاید پس از مشروطة ملک الشعرای بهار «با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.42035.2684

زهرا غیاثی؛ سیداحمد حسینی کازرونی


85. منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفّارزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.36977.2468

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


86. بررسی تطبیقی تفکرات عرفانی خواجه احمد کاسانی در سلسلة نقشبندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.26654.2057

فاطمه شریفی؛ محمد ابراهیم مالمیر


87. بررسی میزان حضور فرهنگ غربی در زبان و بیان برخی از داستان‌نویسان امروز ایران (مطالعة موردی: شش رمان دهۀ 80)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/ltr.2020.44167.2738

سوسن پورشهرام؛ مریم حسینی


88. ویژگی‌های ماهیتی«جذبه» در متون عرفانی و ادبی(برپایه نظریه تعریف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

10.22054/ltr.2019.23733.1950

نقی هاشمی


89. سیمای هویّت ایرانی در منظومه دفتر دلگشا با تکیه بر بازآفرینی های شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2020.36656.2448

محسن پرویش؛ ذکرالله محمدی؛ امیر حسین حاتمی


90. تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2019.28915.2156

زهرا بهره مند؛ علی تسلیمی


91. تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ‌گرایی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1399

10.22054/ltr.2018.21484.1848

معین کمالی راد


92. تحلیل نظام‌های گفتمانیِ داستان "پیرچنگی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22054/ltr.2020.40166.2608

فاطمه بیات فر؛ داوود اسپرهم


93. تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی ؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی‌فرهنگی ج.ا.ا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22054/ltr.2020.37372.2485

سهیلا رضایی مهر؛ عباسعلی وفایی؛ داوود اسپرهم


94. بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22054/ltr.2020.37168.2477

حبیب‌الله عباسی؛ رامک رامیار