دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.18449.1731

تیمور مالمیر؛ رضوان صفایی صابر


2. بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.16729.1651

حسین ابن علی چرمهینی؛ محمود براتی خوانساری


3. سبک شناسی لایة آوایی اشعار کمال الدین اسماعیل و اثیر اومانی بر اساس سبک شناسی لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.23835.1956

حسین علینقی؛ ناصر محسنی نیا


4. ساختار رمانس های منثور فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.32331.2282

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر


5. بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت بخشی در گفتمان حکومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22054/ltr.2018.18163.1718

زهرا حیاتی؛ فاطمه عربزاده


6. دیدگاه سعدی پژوهان درباره قواعد اجتماعی مورد استفاده و تأکید سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.24830.1992

عبدالله قلیان عسکری


7. تجلی ادب غنایی در تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.15168.1588

اردشیر سنچولی جدید


8. بررسی پس زمینه‌های تاریخی و ایدئولوژیک داستان « امیر ارسلان نامدار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.28325.2132

زهرا درّی


9. بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی پور، بر مبنای ‏نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن الگویی شخصیّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1397

10.22054/ltr.2018.21617.1855

ملیحه علی نژاد؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری


10. کاربست مدل تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1397

10.22054/ltr.2018.23963.1970

احمد تمیم داری؛ مریم نوتاش؛ ملیحه کاظمی نسب


12. تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.27431.2092

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


13. آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (بر اساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.33543.2320

مهدی حیدری


14. در دخمه را کرد سرخ و کبود (پژوهشی در یک بیت از داستان فرود )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.24585.1984

حسن حیدری


15. از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتّوحید ابوسعید ابو‌الخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.26100.2032

ابوالقاسم رحیمی؛ ریحانه صادقی


16. بررسی مبانی سکولاریسم در شعر و اندیشۀ ابوالقاسم لاهوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.27150.2080

رضا قنبری عبدالملکی


17. خطای قلم صنع از نظر پیر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.30556.2220

عیسی نجفی


18. تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومه یوسف و زلیخای جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.31248.2247

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی


19. زوال شخصیت عیّار در داستان‌های پهلوانی عامه بررسی شخصیت عیّار در داستان حسین کرد شبستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28048.2119

نجمه حسینی سروری


20. هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر تاریخ بیهقی و شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.10901.1399

علی محمد پشت دار؛ معصومه دهقان شیری


21. سبک شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.20948.1831

مائده تجلی؛ یوسف عالی عباس آباد؛ صدیقه سلیمانی


22. تقابل و تعامل آموزه‌های فلسفی و دینی در شعر ناصرخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.27356.2090

رقیه صدرایی


23. تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28894.2155

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی؛ سیده مریم روضاتیان


24. بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان مدار صفر درجه بر اساس نظریه ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.4730.1159

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی


25. دیگری شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعه موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1397

10.22054/ltr.2018.28644.2145

لیلا حر؛ احمد رضی