نمایه نویسندگان

ا

 • ایران‏زاده، نعمت‏ الله بررسی شعر «یادداشتهای درد جاودانگی» قیصر امین‌پور بر اساس نظریّة نقش‌گرایی هلیدی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 7-22]
 • اسپرهم، داوود طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 7-36]
 • اسماعیلی، عصمت ناهمخوانی دوره و نوشتار (بررسی و نقد رمان «کریستین و کید») [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 23-52]
 • اکبری، سعید بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب‌الحکایات احمد شوقی و حکایت‌های پروین اعتصامی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 91-114]
 • امیری خراسانی، احمد بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 7-31]

ب

 • بیات فر، فاطمه تحلیل تطبیقی «عروسک‌فروشی» صادق چوبک 1 و «جثّة علی الرّصیف» سعدالله ونوس2 [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 123-146]
 • باقری خلیلی، علی‌اکبر تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 79-99]
 • باوان‌پوری، مسعود مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 115-152]
 • بخشی، بهناز تحلیل روانشناختی شخصیّت‌های سه داستان گدا، خاکسترنشین‌ها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریّه کارن هورنای [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 55-88]

پ

 • پیشوایی علوی، محسن مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 115-152]

ج

 • جهانگیری، شکوفه تحلیل گفتمان انتقادی شعر دفاع مقدّس برای کودکان از منظر رهیافت ون لیون (2008 م.) [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 121-160]

ح

 • حاج بابایی، محمّدرضا تاریخ بیهقی؛ کتابی از میان رفته یا آرزویی شکل نگرفته (نظریّه‌ای دربارة حجم و محتوای تاریخ بیهقی) [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 33-54]
 • حیدری، علی «درم‌ربایی تیغ» در بیتی از بوحنیفة اسکافی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 149-163]
 • حیدری، مرتضی کاربرد آمار استنباطی در سبک‌شناسی (مطالعة موردی تشبیهات حروفی قرن ششم) [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 89-121]
 • حیدری، مرتضی بررسی اندیشه‌های حکمی ـ عرفانی منعکس شده با سمبولیسم الفبایی در دیوان عارفان ایرانی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 53-78]
 • حسینی، مریم روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 7-29]
 • حسین‌زاده، آذین از بیناخوانش تا بینامتنیّت؛ روایت‌شناسی میراث عاشورا در آثار داستانی محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 101-119]
 • حسن‌زاده نیری، محمّدحسن ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 31-53]
 • حقیقی، مرضیه دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 165-188]

خ

 • خجسته پور، آدینه خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 161-180]

د

 • دالوند، یاسر ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 31-53]
 • دزفولیان، کاظم ساختار قصّه در قصص‌الأنبیاء کسایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 55-81]

ر

 • رحمانی، فاتح کورسویی در هزارتوی رباعیّات خیّام گامی برای آماده‌سازی رباعیّات خیّام برای تحلیل‌های روانشناختی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 171-203]
 • رضایی، نوشاد بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 161-189]
 • رضائیان، محسن بینامتنیّت و معاصرسازی حماسه در «شب سهراب‌کشان» بیژن نجدی [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 147-160]
 • رضویان، سیّد رزّاق ناهمخوانی دوره و نوشتار (بررسی و نقد رمان «کریستین و کید») [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 23-52]
 • رفیعی، غلامرضا  ساختار قصّه در قصص‌الأنبیاء کسایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 55-81]

ز

 • زُلیکانی، مرضیه تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 79-99]

س

 • ستاری، رضا شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 83-109]
 • سلیمی، علی سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 111-147]
 • سلیمانی، علی طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 7-36]
 • سلیمی کوچی، ابراهیم بینامتنیّت و معاصرسازی حماسه در «شب سهراب‌کشان» بیژن نجدی [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 147-160]

ش

 • شاکری، جلیل تحلیل روانشناختی شخصیّت‌های سه داستان گدا، خاکسترنشین‌ها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر مبنای نظریّه کارن هورنای [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 55-88]
 • شکیبی ممتاز، نسرین روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ادبی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 7-29]
 • شهپرراد، کتایون از بیناخوانش تا بینامتنیّت؛ روایت‌شناسی میراث عاشورا در آثار داستانی محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 101-119]

ص

 • صالحی، پیمان نگرشی تحلیلی بر سرعت روایت در رمان‌های جای خالی سلوچ و موسم الهجرة إلی الشّمال با تکیه بر نظریّة روایت‌شناسی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 37-64]
 • صالح بک، مجید تحلیل تطبیقی «عروسک‌فروشی» صادق چوبک 1 و «جثّة علی الرّصیف» سعدالله ونوس2 [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 123-146]
 • صفّار حیدری، حجّت شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 83-109]

ع

 • عابدی، حسین سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 111-147]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در حکایت‌های گلستان سعدی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 65-90]
 • علی‌نژاد، حلیمه بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 7-31]

غ

 • غنی پور ملکشاه، احمد دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 165-188]

ف

 • فلاّح، غلامعلی بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 161-189]

م

 • محرابی کالی، منیره شخصیّت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریّة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 83-109]
 • محسنی، مرتضی دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین‌پور: از آرمانگرایی تا درون‌گرایی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 165-188]
 • مرادی، کبری بررسی شعر «یادداشتهای درد جاودانگی» قیصر امین‌پور بر اساس نظریّة نقش‌گرایی هلیدی [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 7-22]
 • مرادی، محمّدهادی کورسویی در هزارتوی رباعیّات خیّام گامی برای آماده‌سازی رباعیّات خیّام برای تحلیل‌های روانشناختی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 171-203]
 • میرزابابازاده فومشی، بهنام خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو [دوره 19، شماره 63، 1394، صفحه 161-180]
 • میرهاشمی، سیّد مرتضی بازتاب اندیشة صوفیانه در داستان جمشید و خورشید [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 153-169]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل گفتمان انتقادی شعر دفاع مقدّس برای کودکان از منظر رهیافت ون لیون (2008 م.) [دوره 19، شماره 65، 1394، صفحه 121-160]
 • منوچهریان، علیرضا بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب‌الحکایات احمد شوقی و حکایت‌های پروین اعتصامی [دوره 19، شماره 66، 1394، صفحه 91-114]

ه

 • همّتی، شهریار سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی [دوره 19، شماره 64، 1394، صفحه 111-147]