نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی پور، مرضیه تنازع گفتمانی گفتمان روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه‌های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ/ دفاع مقدس [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 39-70]
 • آریان، حسین تحلیل گفتمان انتقادی رمان «ماهی‌ها در شب می‌خوابند» براساس آرای نورمن فرکلاف [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 285-314]
 • آقابابایی، سمیه تحلیل مقایسه‌ای اشعار صائب تبریزی با مینیاتورهای کمال‌الدین بهزاد براساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 285-311]

ا

 • ابن علی چرمهینی، حسین بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 257-296]
 • احمدی دارانی، علی اکبر ساختار رمانس های منثور فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 29-53]
 • اخیانی، جمیله بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 137-174]
 • اسپرهم، داوود تحلیل نظام‌های گفتمانیِ داستان «پیرِ چنگی» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 7-32]
 • استاجی، اعظم «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]
 • الفت فصیح، سمیه ساختار رمانس های منثور فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 29-53]
 • الهیان، لیلا تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 121-152]

ب

 • بیات فر، فاطمه تحلیل نظام‌های گفتمانیِ داستان «پیرِ چنگی» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 7-32]
 • باقری، علی اصغر مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 7-28]
 • بالو، فرزاد تحلیل امر والا در غزلیات شمس و مثنوی مولانا با الهام از نظریۀ کانت در باب امر والا [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 89-120]
 • براتی خوانساری، محمود بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 257-296]
 • بهرامی رهنما، خدیجه تحلیل گفتمان انتقادی رمان «ماهی‌ها در شب می‌خوابند» براساس آرای نورمن فرکلاف [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 285-314]

پ

 • پارسا، سیداحمد آرمان‌شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست‌های عصر پهلوی دوم [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 103-126]
 • پشت دار، علی محمد هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 167-204]
 • پویان، مجید شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 211-242]
 • پورخالقی چترودی، مهدخت «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]

ت

 • تابان فرد، عباس تحلیل هیجان مثبت «عشق عرفانی» در مثنوی‌معنوی با رویکرد مثبت‌گرا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 69-112]
 • تجلی، مائده سبک‌شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 79-55]
 • ترکی، محمدرضا اهمیت شرح محمّد بن قوام بلخی در فهم مضامین مخزن‌الاسرار نظامی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 231-260]
 • تسلیمی، علی تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ‌گرایی ‌نو [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 205-230]
 • تقیه، محمدرضا رباعی سرلوحه و دیباچۀ کار فرخی‌‌یزدی در روزنامه «طوفان» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 335-374]
 • توکلی مقدم، صفیه بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 81-101]

ج

 • جلالی، محمد امیر ساختارشناسی اوزان رایج و وزن‌های نوپدید در شعر فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 127-161]
 • جلالی، مریم «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]

ح

 • حیاتی، زهرا بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت‌بخشی در گفتمان حکومت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 193-222]
 • حیدری، حسن در دخمه را کرد سرخ و کبود (پژوهشی در یک بیت از داستان فرود) [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 243-264]
 • حیدری، محمود بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی (مضامین مشترک اشعار فارسی و عربی سعدی) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 191-213]
 • حیدری، مهدی آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (براساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم) [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 265-300]
 • حر، لیلا دیگری‌شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعۀ موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین) [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 341-368]
 • حسینی، مریم آبشخورهای تاریخی روایت نظامی در نظم هفت پیکر مقایسۀ تطبیقی داستان بهرام گور در روایت فردوسی، طبری، ثعالبی، نظام‌الملک، مقدسی، ابن‌اثیر و نظامی با توجه به افزوده‌های هنرمندانۀ نظامی به داستان تاریخی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 7-38]
 • حسینی سروری، نجمه زوال شخصیت عیّار در داستان حسین کرد شبستری [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 113-138]
 • حسن شاهی، الهام شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 211-242]

خ

 • خاتمیان، عاطفه اهمیت شرح محمّد بن قوام بلخی در فهم مضامین مخزن‌الاسرار نظامی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 231-260]

د

 • دهقان شیری، معصومه هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 167-204]

ر

 • رامیار، رامک بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 163-190]
 • رحیمی، ابوالقاسم از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتوحید ابوسعید ابو‌الخیر [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 37-68]
 • رحیمی زنگنه، ابراهیم ویژگی‌های ماهیتی «جذبه» در متون عرفانی و ادبی (بر پایة نظریة تعریف) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 215-240]
 • رسمی، سکینه تحلیل هیجان مثبت «عشق عرفانی» در مثنوی‌معنوی با رویکرد مثبت‌گرا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 69-112]
 • رشیدی، مریم بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 363-394]
 • رضی، احمد دیگری‌شدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعۀ موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین) [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 341-368]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]
 • روضاتیان، سیده مریم تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 315-340]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 363-394]

س

 • سزاوار، علیرضا «تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 175-192]
 • سعیدفر، فاطمه کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 153-182]
 • سلیمانی، صدیقه سبک‌شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 79-55]

ش

 • شیری، قهرمان آرمان‌شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست‌های عصر پهلوی دوم [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 103-126]

ص

 • صادقی، ریحانه از شیوه‌های بیانی- بدیعی به مناسبات اجتماعی و انسانی با تکیه بر اسرارالتوحید ابوسعید ابو‌الخیر [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 37-68]
 • صرفی، محمدرضا بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» اثر منیرو روانی‌پور بر مبنای نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن‌الگویی شخصیّت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 335-362]
 • صفایی صابر، رضوان تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 71-100]

ط

 • طارمی، الهام بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 137-174]
 • طالبیان، یحیی «فارسی شکر است» طرحی از گفتمان ملی‌گراییِ شکست‌خورده [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 59-88]
 • طالبیان، یحیی مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 7-28]
 • طاهری، حسین بازشناسی تحلیلی- توصیفی رنگ و نور در آرای علاءالدوله سمنانی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 139-166]
 • طغیانی، اسحاق تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومۀ‌ یوسف و زلیخای جامی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 33-58]

ظ

 • ظهیری ناو، بیژن بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]

ع

 • عالی عباس آباد، یوسف سبک‌شناسی داستان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد سبک‌شناسی انتقادی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 79-55]
 • عباسی، حبیب‌الله بررسی نشانه‌های دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 163-190]
 • عباسی، علی کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 153-182]
 • عبدالکریمی، سپیده معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چارچوب معنی‏شناسی شناختی و نقد ادراکی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 223-256]
 • عبدالهیان، حمید مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 7-28]
 • عربزاده، فاطمه بازخوانی باب اول بوستان سعدی با رویکرد مشروعیت‌بخشی در گفتمان حکومت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 193-222]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط ترامتنیّت در رمان «آن مادیان سرخ‌یال» از محمود دولت‌آبادی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 261-284]
 • عرب یوسف آبادی، فائزه ترامتنیّت در رمان «آن مادیان سرخ‌یال» از محمود دولت‌آبادی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 261-284]
 • علامی، ذوالفقار کنش‌گران زن در داستان‌های برگزیدة چهار طنزپرداز ادبیات نوجوان براساس الگوی گرمس [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 153-182]
 • علیزاده، منصور بررسی تصاویر مار، اژدها و متعلقات آن‌ها در غزل‌های مولوی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 101-136]
 • علینژاد، ملیحه بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» اثر منیرو روانی‌پور بر مبنای نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن‌الگویی شخصیّت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 335-362]
 • علینقی، حسین سبک‌شناسی لایة آوایی اشعار کمال‌الدین اسماعیل و اثیر اومانی براساس سبک‌شناسی لایه‌ای [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 297-334]

ف

 • فاضلی، مهبود نقد جامعه‌شناختی رمان «زمستان 62» اثر اسماعیل فصیح با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 241-262]
 • فتحی نجف آبادی، هاجر تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومۀ‌ یوسف و زلیخای جامی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 33-58]

ق

 • قنبری عبدالملکی، رضا بررسی اصول و مؤلفه‌های مدرنیسم در شعر و اندیشۀ لاهوتی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 301-334]

ک

 • کمالی راد، معین تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ‌گرایی ‌نو [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 205-230]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل شناختی استعاره‌های دل در مرصادالعباد [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 263-284]
 • کوپا، فاطمه بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 81-101]

گ

 • گرجی، مصطفی بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 81-101]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 71-100]
 • مالمیر، تیمور ساختار رمانس های منثور فارسی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 29-53]
 • محسنی نیا، ناصر سبک‌شناسی لایة آوایی اشعار کمال‌الدین اسماعیل و اثیر اومانی براساس سبک‌شناسی لایه‌ای [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 297-334]
 • محمدی، مینو آرمان‌شهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاست‌های عصر پهلوی دوم [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 103-126]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 121-152]
 • مدبری، محمود بررسی شخصیت در رمان «کولی کنار آتش» اثر منیرو روانی‌پور بر مبنای نظریّة بیداری قهرمان درون و تحلیل کهن‌الگویی شخصیّت [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 335-362]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 315-340]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 363-394]
 • مرتضایی، پروین رباعی سرلوحه و دیباچۀ کار فرخی‌‌یزدی در روزنامه «طوفان» [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 335-374]
 • میرحسینی، مژگان تحلیل شناختی استعاره‌های دل در مرصادالعباد [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 263-284]
 • میرزایی، فاطمه نقد جامعه‌شناختی رمان «زمستان 62» اثر اسماعیل فصیح با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 241-262]
 • مسگریان، پرستو معنی‏ شناسی مفهوم «عشق» در غزلیات سعدی و حافظ در چارچوب معنی‏شناسی شناختی و نقد ادراکی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 223-256]
 • مصطفوی روضاتی، سید محمد جلیل تحلیل کاربردهای تشبیه طنز در مثنوی‌معنوی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 315-340]
 • مومنی هزاوه، امیر بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 137-174]

ن

 • نجاریان، محد رضا شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 211-242]
 • نجفی، زهره تحلیل عناصر روایی در وصف‌های ادبی منظومۀ‌ یوسف و زلیخای جامی [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 33-58]
 • نجفی، عیسی خطای قلم صنع از نظر پیر حافظ [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 183-210]
 • نسیم بهار، علی اصغر بینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی (مضامین مشترک اشعار فارسی و عربی سعدی) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 191-213]
 • نیک پناه، منصور قبض و بسط حقّانیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 7-36]
 • نوری، ابراهیم قبض و بسط حقّانیّت و نجات در کلام عرفانی مولانا [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 7-36]
 • نورایی، الیاس ویژگی‌های ماهیتی «جذبه» در متون عرفانی و ادبی (بر پایة نظریة تعریف) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 215-240]
 • نورمحمدی کمال، هادی «فارسی شکر است» طرحی از گفتمان ملی‌گراییِ شکست‌خورده [دوره 24، شماره 84، 1399، صفحه 59-88]

و

 • واردی، زرین بازشناسی تحلیلی- توصیفی رنگ و نور در آرای علاءالدوله سمنانی [دوره 24، شماره 85، 1399، صفحه 139-166]
 • وفایی، عباسعلی تنازع گفتمانی گفتمان روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه‌های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ/ دفاع مقدس [دوره 24، شماره 83، 1399، صفحه 39-70]

ه

 • هاشمی، نقی ویژگی‌های ماهیتی «جذبه» در متون عرفانی و ادبی (بر پایة نظریة تعریف) [دوره 24، شماره 86، 1399، صفحه 215-240]