نمایه نویسندگان

آ

 • آریان، حسین بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 190-159]
 • آروین، شکوفه رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 54-31]
 • آسمندجونقانی، علی ساختار زیبایی‌شناسی تعریض در غزلیات حافظ [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 191-222]
 • آقاخانی بیژنی، محمود خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 84-61]

ا

 • ایرانی، محمّد تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسة نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 60-33]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 112-85]
 • اصغری، علی تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 202-175]
 • اصغرزاده، محمد بازخوانی وقایع تراژیک تاریخ بیهقی بر اساس ویژگی‎های تئاتر ارسطویی و برشتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 101-134]
 • اکبری، حمیدرضا بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 139-166]
 • اکبری، مریم تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 32-7]
 • اوجاق علیزاده، شهین عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 39-68]

ب

 • باباسالار، علی اصغر «سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 158-127]
 • بشیری، علی اصغر نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 167-190]

ت

 • تفکری رضائی، شجاع بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 139-166]
 • تمیم داری، احمد بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق‌الطیر بر مبنای نظریۀ انتخاب گلسر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 7-38]

ج

 • جابری اردکانی، سید ناصر مطالعۀ تطبیقی تقابل و هدف در طنزهای گلستان و مثنوی (با تکیه بر نظریۀ عمومی طنز کلامی) [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 228-203]
 • جلالی، مریم تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 32-7]

ح

 • حیدری، علی بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]
 • حیدری، غلامرضا کاربرد ادبی و هنری حرف «الف» در اشعار شاعران سبک خراسانی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 76-55]
 • حسینی، اسما مطالعۀ تطبیقی تقابل و هدف در طنزهای گلستان و مثنوی (با تکیه بر نظریۀ عمومی طنز کلامی) [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 228-203]
 • حسینی، مریم رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 54-31]
 • حسینی، مریم باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]
 • حسینیان‌فر، نجمه واکاوی شخصیت احمد شاملو و محمد ماغوط بر پایۀ آزمون ماکس لوشر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 197-226]
 • حسن زاده، شهریار بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 190-159]
 • حسن زاده نیری، محمدحسن استعاره‌های جهتی در آغاز شاهنامه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 7-34]
 • حکم آبادی، محمود نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 167-190]

خ

 • خاتمی نیا، میثم استعاره‌های جهتی در آغاز شاهنامه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 7-34]
 • خانبان زاده، علیرضا بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 144-113]
 • خدایار، ابراهیم تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک: از معارف‏ پروری تا استقلال و خودآگاهی ملی [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 35-60]
 • خزانه دارلو، محمدعلی بازخوانی وقایع تراژیک تاریخ بیهقی بر اساس ویژگی‎های تئاتر ارسطویی و برشتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 101-134]

د

 • دادور، ابوالقاسم رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 54-31]
 • درّی، زهرا بررسی پس‌زمینه‌های تاریخی و ایدئولوژیک داستان «امیرارسلان نامدار» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 61-88]
 • دزفولیان، کاظم تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 32-7]
 • دولت آبادی، شیوا بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق‌الطیر بر مبنای نظریۀ انتخاب گلسر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 7-38]

ر

ز

 • زمانی، محمدمهدی مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 112-85]
 • زهره وند، سعید بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]

س

 • سالمیان، غلامرضا تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسة نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 60-33]
 • سیف، عبدالرضا ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 102-77]

ش

 • شیری، قهرمان تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 89-114]
 • شریلو، ملیحه عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 39-68]

ص

 • صادق بیان، طاهره تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 89-114]
 • صادقی شهپر، رضا تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 89-114]
 • صالح بک، مجید واکاوی شخصیت احمد شاملو و محمد ماغوط بر پایۀ آزمون ماکس لوشر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 197-226]
 • صدرایی، رقیه تقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت‌های نوافلاطونی و حکمت نبوی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 135-164]
 • صفوی، کورش مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 112-85]
 • صفوی زاده سهی، زهره بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 144-113]

ط

 • طلوعی آذر، عبدالله تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 202-175]
 • طلوعی آذر، عبداله تحلیل ابعاد ادبی و تاریخی نفثه‌المصدور نسوی با رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 115-138]

ع

 • عبادتی، شهناز بررسی تطبیقی داستان «جاناتان مرغ دریایی» و داستان مرغان در منطق‌الطیر بر مبنای نظریۀ انتخاب گلسر [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 7-38]
 • عباسی، علی باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]
 • عبیدی نیا، محمدامیر تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 202-175]
 • عزیزی هابیل، مجید بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]

غ

 • غلامعلی زاده، خسرو بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد» [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 139-166]

ف

 • فاضلی، مهبود باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]
 • فرزاد، عبدالحسین عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 39-68]
 • فرهنگی، سهیلا نام‌گزینی در رمان‌ خواب زمستانی اثر گلی ترقی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 227-254]
 • فیروزی، حسین بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 190-159]
 • فیروزی، نوید بررسیِ عوارضِ وزنِ عروضی در بلاغت و زبانِ روایتِ فردوسی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 165-196]
 • فیروزیان حاجی، مهدی بررسیِ عوارضِ وزنِ عروضی در بلاغت و زبانِ روایتِ فردوسی [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 165-196]
 • فولادوند، مرجان باز تولید «کهن‌الگوی تقابل خیر و شر» در سه رمان نوجوان با کمک شیوۀ اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران [دوره 23، شماره 81، 1398، صفحه 69-100]

م

 • محمدی فشارکی، محسن خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 84-61]
 • میلادی، فرشته بررسی نقش‌گرایانة تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفة بحرالحقیقة احمد غزّالی بر مبنای فرانقش اندیشگانی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 214-191]
 • مللی، مهدیه خوانشی فرویدی از رمان سوران سرد [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 84-61]
 • منصوری، زهرا تحلیل واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسة نظامی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 60-33]
 • موذنی، علی محمد بازشناسی مفهوم «نطق» در مثنوی مولانا با تکیه بر نظریات زبان‌شناسی معاصر [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 126-103]
 • مؤمنی هزاوه، امیر الگوهای زبانی عربی در سخن سعدی [دوره 23، شماره 80، 1398، صفحه 174-145]

ن

 • نوری، زهرا تحلیل ابعاد ادبی و تاریخی نفثه‌المصدور نسوی با رویکرد پدیدارشناسانه [دوره 23، شماره 82، 1398، صفحه 115-138]
 • نوری، علی بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 30-7]

و

 • وفایی، عباسعلی بررسی نقش‌گرایانة تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفة بحرالحقیقة احمد غزّالی بر مبنای فرانقش اندیشگانی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 214-191]
 • ولی یاری اسکندری، علیرضا ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 102-77]

ه

 • هاتوری، ری «سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 158-127]
 • هادی، روح الله «سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی [دوره 23، شماره 79، 1398، صفحه 158-127]