نمایه نویسندگان

ا

 • اکرمی، میر جلیل دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 191-213]
 • امین، احمد تحلیل روانشناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامه فردوسی بر پایه ی مکتب روانکاوی زیگموند فروید [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 92-113]

ب

 • باطنی، بهناز بررس رابطه موجود میان زمان از پیش تعیین شده برای انجام فعالیت زبان اموزی و میزان افطراب در زبان آموزان ایرانی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 36-51]
 • بشیر نژاد، حسن چرا و چگونه زبان‌ها می‌میرند؟ [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 83-106]

پ

 • پاینده، حسین بررسی جنبه های فرا داستانی رمان تحمل عشق [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 5-31]
 • پیرانی، منصور ادبیات تطبیقی و مفهوم امروزی ان [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 214-226]

ت

 • تاجبخش، اسماعیل تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 1-14]

ح

 • حری، ابوالفضل شعر تا انتها حضور اثر سهراب سپهری از دیدگاه نقد فرمالیستی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 61-75]
 • حسنی، محمد تقی مقایسه ساختار مقدمه مقالات انگلیسی و فارسی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 52-69]

ر

 • رائی، محسن مضامین مشترک میان مسعود سعد و ابوفراس حمدان [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 227-249]
 • رحیمی، مهدی یلورالیزم و ادبیات کلاسر عرفانی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 171-190]
 • رسایی، ایوب گویش گیلگی فومنات [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 59-82]
 • رنجبر، ابراهیم نعل باژگونه [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 114-138]

س

ص

ط

 • طاهری، صدرالدین داوری میان سه استاد در مساله تاویل در قرآن کریم [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 13-32]

ع

 • عامریان، مجید زبان میانی و گونه های ازاد مطالعه موردی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 71-110]

ف

 • فاطمی، گیلبرت تعلیم و تربیت در اسلام [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 111-151]
 • فهیم، منصور بررس رابطه موجود میان زمان از پیش تعیین شده برای انجام فعالیت زبان اموزی و میزان افطراب در زبان آموزان ایرانی [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 36-51]
 • فهیم، منصور An Investigation into the Effect of Peer Group Responses on EFL Writing Achievement [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 22-42]

ک

 • کمالی بانیانی، محمدرضا مقایسه ی نظریه ی ولایت از دیدگاه شیخ محی الدین محمودی، شیخ محمود شبسثری، عطار نپشابوری و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 139-170]

م

 • مجیدی، ستاره بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتدا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش گرایی [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 7-30]
 • محمد ابراهیمی، زینب مقایسه‌ی ساخت مبتدا – خبری در دو مجموعه‌ی آموزشی New Interchange 3 و زبان انگلیسی دوره‌ی پیش دانشگاهی: رهیافتی نقش گرا [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 43-57]
 • محمودزاده، کامبیز خلاقیت در ترجمه [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 31-42]
 • مدرس، یحیی چرا و چگونه زبان‌ها می‌میرند؟ [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 83-106]
 • مرادی، محمدهدی نظریه امام عبدالقاهر جرجانی [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 70-95]
 • مرادی، مهران تحلیل روانشناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامه فردوسی بر پایه ی مکتب روانکاوی زیگموند فروید [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 92-113]
 • میرحاجی، حمیدرضا مبانی –نتایج [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 110-133]
 • میرعمادی، علی بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتدا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش گرایی [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 7-30]
 • مشتاقی، زینب تعلیم و تربیت در اسلام [دوره 10، شماره 28، 1385، صفحه 111-151]
 • منوچهریان، علیرضا بحر اتشین شعر متنبی [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 96-109]

ن

 • ناظمیان، رضا زمینه های درک رمز و نماد شعر معاصر عرب [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 184-204]
 • نجفی، علیرضا Symbolic Significance of Yeats's "The Second Coming" [دوره 10، شماره 30، 1385، صفحه 21-40]
 • نجفی اسداللهی، سعید عمر الخیام او الخیامی فلسفته [دوره 10، شماره 29، 1385، صفحه 158-183]
 • نیری، یوسف مقایسه ی نظریه ی ولایت از دیدگاه شیخ محی الدین محمودی، شیخ محمود شبسثری، عطار نپشابوری و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 139-170]
 • نصری، امیر نقاشی ایرانی به روایت صادق بیک افشار [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 76-91]

و

 • واعظ، سعید ابیات عربی نامه های عین القضاه همدانی [دوره 10، شماره 27، 1385، صفحه 33-46]