نمایه نویسندگان

ا

 • ایروانی، حسن معدودیتهای تکاملی در فراگیری زبان دوم دسترسی به زبان های جهانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 13-35]
 • اسماعیلی طاهری، احسان معادل یابی حال عربی در آثار ترجمه شده [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 137-163]

ب

 • بالغی زاده، ساسان ارزیابی اولین دوره تربیت مدرس در کانون زبان ایرانیان [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 117-142]
 • بیرجندی، پرویز معدودیتهای تکاملی در فراگیری زبان دوم دسترسی به زبان های جهانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 13-35]
 • بیرجندی، پرویز مقایسه تطبیقی یادگیری زبان انگلیسی دانش اموزان یک زبانه و دو زبانه دبیرستانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 78-116]
 • بهرامی، اکرم گفتاو درونی به عنوان تمرین ذهنی مطالعه زبان اموزان انگلیسی به عوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 36-56]

پ

 • پاینده، حسین سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 57-82]

ت

ح

 • حسینی، سیدمحمد تلمیح های پیچیده و رازآمیز در مثنوی معنوی مولانا [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 42-56]

ر

 • رادمنش، محمد ردیف در شاهنامه [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 90-120]
 • رحیمی، آذین اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 143-154]

س

 • سعیدی، مهناز مطاعه ی مقابله ای سه زبان انگلیسی ، فاوسی و ترکی . تاثیرات متقابل درسطح ساخت منطقی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 1-12]
 • سیف الاسلام خان، ک.ام احوال و آثار عبدالکریم خاکی (شاعر فارسی سرای بنگالی زبان) [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 121-136]

ص

 • صفوی، کوروش نگاهی به چگونگی پیدایش «سبک هندی» در شعر منظوم فارسی [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 26-41]

ع

 • عالی پناهی، فاطمه سنجش درباره ی فایده ی استفاده از اینترنت درکلاس های درک خواندن انگلیسی به عنوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 155-190]

م

 • محمودزاده، کامبیز عوامل دخیل در موفقیت مترجم شفاهی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 63-77]
 • مرعشی، حمید مقایسه تطبیقی یادگیری زبان انگلیسی دانش اموزان یک زبانه و دو زبانه دبیرستانی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 78-116]
 • میر عمادی، علی مطاعه ی مقابله ای سه زبان انگلیسی ، فاوسی و ترکی . تاثیرات متقابل درسطح ساخت منطقی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 1-12]
 • مفتون، پرویز گفتاو درونی به عنوان تمرین ذهنی مطالعه زبان اموزان انگلیسی به عوان زبان خارجی [دوره 6، شماره 16، 1381، صفحه 36-56]

و

 • واعظ، سعید «شواهد غریب شعری در کشف الاسرار» [دوره 6، شماره 15، 1381، صفحه 14-25]