نمایه نویسندگان

ا

 • اباب شیرانی، سعید creative use of convention in Herikes Corrinas going a Maying [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 25-38]
 • الهامی، کامبیز INTERVENTION SYMBOLIQUE DANS LE CHAMP SEMANTIQUE DE CERTAINES LOCUTIONS ET SON ROLE DANS LA FORMATION DECELLES-CI [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 13-23]

ب

 • بشیری، محمود بررسی افکار سیاسی- انتقادی ناصرخسرو قبادیانی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 165-172]
 • بنان، ج A Case for the Integration of Content and Language Instructions in EFL Situation [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 1-12]
 • بنان صادقیان، ج why and how of language and literature integration in EFL situations [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 12-24]

ت

 • ترابی، محمد شکل گیری چهرۀ پهلوان در حماسۀ ملی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 8-19]

ج

 • جعفری، عبدالعظیم تحقیقی درباره‌ی انواع روش‌های تدریس زبان انگلیسی برای مبتدیان [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 135-155]

چ

ح

 • حائری، محمدحسن غالب دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 71-82]
 • حسینی، سیدمحمد ترجمه در نخستین سده‌های اسلامی و نقد و بررسی آن به قلم یکی از دانشمندان آن روزگار (جاحظ) [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 51-65]
 • حسینی، محمد «طبری نخستین تفسیر نویس بزرگ جهان اسلام» [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 132-143]
 • حسینی، محمدضیاء رابطه میان درونگرایی – برونگرایی و مهارت خواندن [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 156-160]
 • حقیقی، منوچهر مفاهیم واقع گرائی در ادبیات [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 156-164]
 • حقیقی، منوچهر شعر مدرن و تفکر علمی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 1-7]
 • حمیدیان، سعید اصول و قواعد تدوین فرهنگهای بسامدی و نظری به فرهنگهای بسامدی حافظ [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 86-112]

د

 • درگاهی، محمود احیاگر عجم «تأملی تازه در اندیشه و آرمان فردوسی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 73-89]

س

 • ساسانی، فرهاد پژوهش ها و نگرش های زبانی و زبانشناختی ابن سینا [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 1-36]

ش

 • شمیسا، سیروس اوزان تازه و نادر در دیوان خواجو [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 1-11]
 • شوقی نوبر، احمد عالم تصویر در دیوان صائب تبریزی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 90-116]

ص

 • صادقیان، ج.ب چگونگی افزایش زمان آموختن اموزندگان [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 11-20]
 • صالح بک، مجید المسرح فی العالم العربی قبل النهضه الأدبیه [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 122-127]
 • صالح بک، مجید چکیده مقاله "ادبیات نمایشی در جهان عرب پیش از نهضت ادبی" [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 128-129]

ط

ف

 • فقیه، نسرین تجدید نظر در گذری به هندوستان [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 1-10]
 • فهیم، منصور اکتساب زبان مادری در کودک (First Language Acquisition) [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 113-131]

ک

ل

 • لطفی، احمدرضا تکامل زبان میانی (Interlanguage) و پیش‌بینی‌های دستور همگانی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 83-94]

م

 • مرادی، محمدهادی در سوک حلّاج [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 121-122]
 • مرشی، حمید adopting literature in the EFL classroom [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 1-11]
 • میرعمادی، علی بنویسیم یا ننویسیم، اصلاً چرا بنویسیم؟ [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 13-49]
 • میر عمادی، علی حذف به قرینه در زبان فارسی: قاعده ها و محدودیت ها [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 37-85]
 • مسگرنژاد، جلیل راه کمال در سخن خواجوی کرمانی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 20-33]
 • مسگرنژاد، جلیل خیال و هلال در تعبیرات مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 67-76]
 • مصطفوی، رضا پژوهشی در فهرست نویسی برای کتابهای فارسی (بر پایه متون ادبی) [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 144-155]
 • مصطفوی، رضا اسرار شعر اسرار [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 33-58]
 • منافی اناری، سالار تأثیر حالات نفسانی در گفتار و رفتار انسان [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 95-114]
 • منافی اناری، سالار Linguistics and the Sacred Language of the Qur'an [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 24-29]

ن

و

 • واعظ، سعید کراج آب مکسور النصاب [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 107-126]

ی

 • یثربی، یحیی روند اثرپذیری ادب پارسی از تعالیم عرفانی و جایگاه قرن چهارم و پنجم از این دیدگاه [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 34-52]
 • یوسفیان، جواد سیری در فراخنای ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 53-72]