نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات،دانشگاه ارومیه.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
پژوهش‌های مختلف در مورد عرفان و تصوف معمولاً کارکردهای طریقتی وآئینی این نهادها را بررسی کرده‌اند، اما نهادهای صوفیانه و خانقاهی علاوه بر نقش دینی، دارای کارکردهای مختلف اجتماعی و سیاسی وادبی نیز بوده‌اند. این مقاله در پی آن است با بررسی رویکردهای ادبی طریقت نقشبندیه، یکی دیگر از کارکردهای مهم و غیر آئینی آن را در کانون توجه قرار دهد، به همین دلیل در این مقاله به بررسی مکتوبات فارسی مولانا خالد نقشبندی(۱۲۴۲-۱۱۹۳ هـ .ش) و تأثیر آن در گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزهای ایران پرداخته‌ایم. این پژوهش به شیوه‌ای توصیفی - تحلیلی ابتدا دلایل و زمینه‌های بهره‌گیری مولانا خالد از زبان فارسی در نگارش نامه‌ها و مکتوبات را تبیین کرده و سپس به بررسی دامنة انتشار این نامه‌ها در مناطق مختلف جهان اسلام پرداخته است. علاوه بر این پایگاه اجتماعی مخاطبان نامه‌های مولانا خالد و نقش آنها در باز نشر این مکتوبات در خارج از مرزهای ایران مورد توجه و بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Molana Khaled Naqshbandi's Persian written works and his role in developing Persian language and Literature to out of Iranian borders.

نویسندگان [English]

  • mohiaddin amjadi 1
  • abdollah toloei azar 2

1 PHD student of Persian Language and Literature Department. Literature faculty of Urmia University.

2 assistant professor of Persian Language and Literature Department of Urmia University

چکیده [English]

Abstract:
Different researches about Mysticism and Sufism usually take mystical and religious function of this subject into consideration. However mystical and abbatial subject have had different social, political and literary function further than religious function.
This article by considering literary application of Naqshbandieh mysticism wants to pay attention to another nonreligious and non Sufism function of this subject. For this reason we have taken Molana Khaled Naqshbandi's Persian written works and his effects in developing Persian language out of Iranian borders.
This research ,firstly, in a descriptive and analytical way clarifies reason and backgrounds in which Molana Khaled uses Persian language in his letters and works. then he considers the publication domain of this letters to vast and different parts of Islamic world. Moreover, Molana Khaled addressees letter social status and their roles in developing and republication of this Persian written works in out of Iranian borders has been taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " written works"
  • "Mysticism"
  • " Persian language"
  • " Kordestan"
  • " Moulana Khaled"