کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 11
3. بررسی جامع تضاد فعلی در غزل‌های سعدی

دوره 24، شماره 83، بهار 1399، صفحه 137-174

10.22054/ltr.2018.28124.2122

جمیله اخیانی؛ امیر مومنی هزاوه؛ الهام طارمی


6. الگوهای زبانی عربی در سخن سعدی

دوره 23، شماره 80، تابستان 1398، صفحه 174-145

10.22054/ltr.2018.22175.1882

امیر مؤمنی هزاوه


10. اندیشه‌های ملامتی و فتیانی سعدی در غزلیّات

دوره 18، شماره 59، بهار 1393، صفحه 123-147

احمد رضا کیخای فرزانه؛ علی وفایی