کلیدواژه‌ها = محمود دولت‌آبادی
تحلیل جایگاه دین در رمان جای خالی سلوچ محمود دولت‌آبادی بر اساس نظریّه‌ اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22054/ltr.2021.50017.2950

مصطفی محمدی؛ لیدا نامدار


سبک‌شناسی زبانی رمان آن مادیان سُرخ‌یال نوشتة محمود دولت‌آبادی

دوره 19، شماره 64، شهریور 1394، صفحه 111-147

شهریار همّتی؛ علی سلیمی؛ حسین عابدی