مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری

محسن پیشوایی علوی؛ مسعود باوان‌پوری

دوره 19، شماره 66 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-152

چکیده
    ادبیّات پایداری واکنش فکری ـ فرهنگی ملّت‌های تحت سلطه است. ملّت‌ها با اینکه از جغرافیا، فرهنگ، منش و آرمان‌های مختلف برخوردارند، امّا بنمایه‌های ادبیّات پایداری در جای‌جای دنیا در اغلب موضوع‌ها، جهت‌گیری واحدی را دنبال می‌کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مکتب امریکایی ادبیّات تطبیقی، بنمایه‌های ...  بیشتر

ساختار قصّه در قصص‌الأنبیاء کسایی

کاظم دزفولیان؛ غلامرضا  رفیعی

دوره 19، شماره 64 ، شهریور 1394، ، صفحه 55-81

چکیده
  «قصص‌الأنبیاء» کسایی اثری است به زبان عربی که به قلم محمّدبن عبدالله کسایی نگارش یافته است. هویّت واقعی نویسندة آن به درستی معلوم نیست. این اثر با نام‌هایی همچون «بدء الدّنیا و قصص‌الأنبیاء»، «قصص‌الأنبیاء و المبتدا» و «بدءالخلق و قصص‌الأنبیاء» در جوامع اسلامی، به‌ویژه در میان عوام رواج داشته است. انسجام ...  بیشتر