کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 9
3. نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث

دوره 21، شماره 73، پاییز 1396، صفحه 79-102

10.22054/ltr.2017.8124

اکبر شایان سرشت


6. ایهام‌تناسب‌های پنهان در شعر حافظ

دوره 19، شماره 64، تابستان 1394، صفحه 31-53

محمّدحسن حسن‌زاده نیری؛ یاسر دالوند


8. سبک اذربایجانی در شعر فارسی

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 84-102

10.22054/ltr.2003.6246

بهروز بامدادی


9. حج عرفان در شعر فارسی

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 155-173

10.22054/ltr.2003.6250

محمد صدقی