کلیدواژه‌ها = نفس
نفس و نمادهای مرتبط با آن در شعر عطار نیشابوری

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 223-256

10.22054/ltr.2022.64975.3492

فاطمه رضایی؛ مهین پناهی


نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 147-173

امین رحیمی؛ سیّده زهرا موسوی؛ مهرداد مروارید