کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 32
1. بررسی برخی از گزینش‌های متن مصحَح خالقی‌مطلق در داستان «رستم و سهراب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

10.22054/ltr.2019.35757.2420

امیر سلطان محمدی


2. نقد اسطوره ای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22054/ltr.2020.48326.2880

زهرا احمدی؛ مهدی کاظم پور


3. واکاوی شخصیت ابرپهلوانان در شاهنامه فردوسی ( براساس متضادهای معنایی در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1400

10.22054/ltr.2021.50113.2960

الهام سعادت؛ اسحاق طغیانی


4. هدیه دادن و رسوم آن نزد ایرانیان با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی

دوره 24، شماره 85، پاییز 1399، صفحه 167-204

10.22054/ltr.2018.10901.1399

علی محمد پشت دار؛ معصومه دهقان شیری


5. تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی

دوره 24، شماره 84، تابستان 1399، صفحه 121-152

10.22054/ltr.2018.31054.2237

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ لیلا الهیان


6. شهر‌ زنان در سام‌نامه و پیگیری رد‌پای آن در ادبیات فارسی

دوره 24، شماره 84، تابستان 1399، صفحه 211-242

10.22054/ltr.2018.23975.1962

مجید پویان؛ محد رضا نجاریان؛ الهام حسن شاهی


8. نقد خرده‏فرهنگِ جوانان در داستان زال و رودابه

دوره 23، شماره 82، زمستان 1398، صفحه 167-190

10.22054/ltr.2018.27435.2093

محمود حکم آبادی؛ علی اصغر بشیری


9. بررسیِ عوارضِ وزنِ عروضی در بلاغت و زبانِ روایتِ فردوسی

دوره 23، شماره 81، پاییز 1398، صفحه 165-196

10.22054/ltr.2017.22799.1901

نوید فیروزی؛ مهدی فیروزیان حاجی


10. نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه

دوره 22، شماره 78، زمستان 1397، صفحه 124-99

10.22054/ltr.2017.18415.1729

علی سلیمانی؛ محمد فولادی


14. شاهنامه در تاریخ وصّاف

دوره 20، شماره 70، زمستان 1395، صفحه 117-141

10.22054/ltr.2017.7160

یحیی کاردگر


15. اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی

دوره 20، شماره 69، پاییز 1395، صفحه 35-65

10.22054/ltr.2016.6841

فاطمه مدرّسی؛ وزیر مظفری


17. دو واژة محلّ نظر در شاهنامه

دوره 20، شماره 67، بهار 1395، صفحه 37-49

10.22054/ltr.2016.3951

عباسعلی وفایی؛ یاسر دالوند


18. بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی

دوره 19، شماره 65، پاییز 1394، صفحه 161-189

غلامعلی فلاّح؛ نوشاد رضایی


19. معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 7-20

حسن حیدری؛ علی صبّاغی


20. پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش»

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 21-40

غلامعلی  فلاّح؛ لیلا سادات پیغمبرزاده


23. بررسی نیایش‌های شاهنامه فردوسی

دوره 16، شماره 53، پاییز 1391، صفحه 157-176

10.22054/ltr.2012.6589

موسی پرنیان


25. هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه

دوره 15، شماره 49، پاییز 1390، صفحه 9-30

10.22054/ltr.2011.6555

ابراهیم محمدی