خوانش و مقایسه فکری سیاست‌نامه و قابوس‌نامه بر اساس نظریة p4c

زینب(آرام) آموزگار؛ بهمن نزهت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.49741.2939

چکیده
  برنامة فلسفه برای کودک یا فبک که با نام اختصاری p4c شهرت جهانی یافته، برای بهبود تفکّر کودکان، توسط لیپمن استاد دانشگاه کلمبیا در سال ۱۹۶۲م. پایه‌گذاری شد. با توجه به مؤلفه‌های فلسفه برای کودک و سه بسندگی ادبی، فکری و روان‌شناسی، حکایاتی را در ادب فارسی می‌توان یافت که در آن، حداقل یک یا دو مضمون و مفهوم فلسفی متناسب با فرهنگ بومی ...  بیشتر