کلیدواژه‌ها = رمان
نوع شناسی رمان تصویر مرد هنرمند در جوانی و شما که غریبه نیستید

دوره 27، شماره 95، فروردین 1402، صفحه 155-179

10.22054/ltr.2021.52564.3059

زهرا خسروی زارگز؛ اکبر شایان سرشت


نقد جایگاه اجتماعی- ‌فرهنگی زن در رمان کلیدر

دوره 26، شماره 92، تیر 1401، صفحه 285-312

10.22054/ltr.2020.48228.2869

مرضیه السادات فاطمی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


تحلیل ساختار و محتوای رمان «نفس‌ها و هوس‌ها» از رضا شابهاری

دوره 25، شماره 90، دی 1400، صفحه 235-260

10.22054/ltr.2019.41701.2670

افسانه شیرشاهی؛ علی گراوند؛ حسن سلطانی کوهبنانی


تحلیل عناصر ناتورالیستی در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور

دوره 22، شماره 77، مهر 1397، صفحه 187-210

10.22054/ltr.2018.9192

عبدالله حسن‌زاده میرعلی؛ آرتمیز صیادچمنی


تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس

دوره 22، شماره 77، مهر 1397، صفحه 253-278

10.22054/ltr.2018.9195

احمدرضا کیخای فرزانه؛ محمدجواد عرفانی بیضائی؛ حمیدرضا اکبری


تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز

دوره 18، شماره 60، شهریور 1393، صفحه 144-173

زینب نوروزی؛ علیرضا  اسلام؛ سیّد علیرضا جعفری


نعل باژگونه

دوره 9، شماره 27، فروردین 1385، صفحه 114-138

10.22054/ltr.2006.6366

باقر صدری نیا؛ ابراهیم رنجبر