کلیدواژه‌ها = قدرت
تأثیر قدرت بر نثر دورۀ صفوی بر اساس جامعه شناسی زبان با تکیه بر کتاب عالم آرای عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22054/ltr.2023.70609.3644

منیژه پورعلی؛ قهرمان شیری


اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت

دوره 27، شماره 97، مهر 1402، صفحه 269-297

10.22054/ltr.2021.55481.3174

جعفر فسایی؛ علی بلاغی اینالو؛ مسعود دوست پرور


تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی

دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 173-201

10.22054/ltr.2021.51866.3021

زهرا امینی شلمزاری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ سیده مریم روضاتیان


تحلیل انتقادی جایگاه فعل در گفتمان قدرت در مدح

دوره 26، شماره 93، مهر 1401، صفحه 65-95

10.22054/ltr.2020.51163.2990

مینا کاظمی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی خوانساری


نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو

دوره 22، شماره 75، خرداد 1397، صفحه 129-151

10.22054/ltr.2018.8552

نازیلا فرمانی انوشه؛ حمیرا زمردی؛ منوچهر اکبری؛ میترا گلچین


بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو

دوره 20، شماره 70، اسفند 1395، صفحه 7-27

10.22054/ltr.2017.7155

حبیب‌الله عبّاسی؛ لیلا پیغمبرزاده


خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو

دوره 19، شماره 63، خرداد 1394، صفحه 161-180

بهنام میرزابابازاده فومشی؛ آدینه خجسته پور