بررسی متون ادبی
بازتاب آیین‌ها و باورهای عامه در مکتب داستانی جنوب

مسعود شیرالی؛ حبیب الله عباسی؛ الهه حاجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.68113.3565

چکیده
  ادبیات عامه که شامل آیین‌ها، باورها و سنت‌های هر اقلیم است؛ یکی از سرچشمه‌ها و بن‌مایه‌های ادبیات هر کشوری به ویژه ادبیات داستانی آن است. شناخت این بن‌مایه، به شناخت بهتر و دقیق‌تر ادبیات ملت‌ها و به ویژه ادبیات داستانی آن‌ها می‌انجامد. ادبیات داستانی ایران با توجه به اقالیم گسترده و متنوع کشورمان، به چندین مکتب از جمله مکتب ...  بیشتر

تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان»

طاهره صادق بیان؛ رضا صادقی شهپر؛ قهرمان شیری

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 89-114

https://doi.org/10.22054/ltr.2019.39785.2592

چکیده
  نخستین جلوه‌های مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران به شکل گسترده و منسجم در دهۀ 40 شمسی و در آثار نویسندگانی دیده می‌شود که اغلب آن‌ها جزء حلقة جُنگ اصفهان بودند و این شیوه به تدریج در دهه‌های 50 و 60 به جریانی غالب در داستان‌نویسی تبدیل شد که تمرکز آن بر امر ذهنی و برجسته شدن فرد و ذهنیت و عواطف درونی اشخاص داستان بود که البته با شگردهای ...  بیشتر