بررسی متون ادبی
درج شعر فارسی در متون منثور (با تکیه بر متون منثور قرن هشتم)

مرضیه عسکری؛ محمود براتی خوانساری؛ حسین آقاحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.60976.3385

چکیده
  درج نظم و شعر در لابلای نثر فارسی قدمتی دیرینه دارد. با نگاهی به متون منثور کهن می‌توان دریافت که اغلب نویسندگان بعد از تولد شعر فارسی به این آمیختگی تمایل داشته‌اند؛ گویی ایشان بر تأثیر شعر بر روح مخاطب و اقناع ناشی از آن واقف بوده‌اند. انگیز‌ه‌های مبتنی بر اهداف ادبی و سیاسی_ اجتماعی سبب ورود شعر به متون منثور بوده است. با نگاه به ...  بیشتر

مقایسه و بررسی سبک‌شناسانۀ عناصر زبانی، بلاغی و محتواییِ قصیده و نامه‌ای از خاقانی

علی سلیمانی؛ سوده عباسی سرداری

دوره 25، شماره 89 ، مهر 1400، ، صفحه 307-331

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.39626.2583

چکیده
  سبک­شناسان بر اساس تقسیم‌بندی ادوار مختلف، سبک شعریِ شاعران قرن ششمِ حوزۀ گنجه و ارّان را «آذربایجانی» نام نهاده­اند که از نظر مختصات با سبک «خراسانی» متفاوت است. جریان نثرنویسی حاکم بر این دوره نیز اندک تفاوتی با دورۀ قبل داشت و نویسندگان تلاش می­کردند تا به تقلید از زبان عربی، اندک­اندک به ویژگی­های موجود در ...  بیشتر