بررسی مؤلّفه‌های ادب غنایی در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی

پروانه فریدونی؛ مرتضی رزاق پور

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 261-292

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.49881.2945

چکیده
  ادبیات غنایی شامل طیف وسیعی از موضوعات و قالب‌های شعری می‌شود؛ اما به‌طور خاص شعری است که عنصر عاطفه در آن غالب است و به طبع دارای مؤلّفه‌هایی است که این نوع را از انواع دیگر متمایز می‌سازد. مؤلّف در این پژوهش به بررسی شاخص‌های ادب ‌غنایی در منظومۀ همای‌و‌همایون خواجوی کرمانی و توجّه شاعر به اصول بلاغی و ارتباط او با مخاطب پرداخته ...  بیشتر

دسته‌بندی و تحلیل بُن‌مایه‌های قصه‌ساز در منظومۀ همای و همایون خواجوی‌کرمانی

امیرعباس عزیزی‌فر؛ زینب کرمی پور

دوره 25، شماره 87 ، فروردین 1400، ، صفحه 8-32

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.23851.1957

چکیده
  در این مقاله برآنیم تا به تحلیل بن‌مایه (موتیف)های داستانی منظومۀ همای و همایون خواجوی‌کرمانی بپردازیم. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‌ای به انجام رسیده است، می‌خواهیم دریابیم که منظومۀ همای و همایون آیا ذیل یک متن ادبی کلاسیک فارسی قرارمی‌گیرد؟ تا چه اندازه با قصه‌های عامیانه نزدیکی دارد و چه دسته‌بندی ...  بیشتر