بررسی حوزه‌های مبدأ و مقصد استعاره‌های آثار سوررئال از منظر زبانشناسی شناختی بر پایه نظریات کوچش

زهرا اسلام پناه؛ لیلا عرفانیان؛ محمود رمضانزاده

دوره 26، شماره 93 ، مهر 1401، ، صفحه 233-284

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.52450.3054

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی استعاره‌های رمان‌های سبک سوررئالیست از منظر زبانشناسی شناختی است. محقق در این پژوهش در پی دستیابی پاسخ به این پرسش‌ها است که بیشترین فراوانی حوزه‌های مبدأ و مقصد استعاره‌های آثار سوررئال، در کدام‌یک از حوزه‌های رایج کوچش است؟ و همچنین به لحاظ عینی و انتزاعی بودن حوزه‌های مبدأ و مقصد، استعاره‌های آثار ...  بیشتر

تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور

زهرا بهره مند؛ علی تسلیمی

دوره 26، شماره 93 ، مهر 1401، ، صفحه 307-331

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.28915.2156

چکیده
  رسالـﺔ الابراج یا کلمات ذوقیه از رسائل رمزی عربی سهروردی است با جهانی آکنده از رمزها و استعاره‌ها که مخاطب را به بازگشت به وطن می‌خواند؛ اما این رمزها و استعاره‌ها چه نقشی در فهم متن دارند و چگونه باید آن‌ها را تأویل کرد؟ پل ریکور یکی از فیلسوفان هرمنوتیک معاصر است که جایگاه ویژه‌ای برای رمز، استعاره و روایت قائل است و آن‌ها را ...  بیشتر

بدل بلاغی؛ شگردی برای تلفیق تشبیه و استعاره در غزلیات حافظ

بهنوش رحیمی هرسینی؛ علی حیدری

دوره 25، شماره 88 ، تیر 1400، ، صفحه 34-58

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.35190.2395

چکیده
  در کلام حافظ، حقیقت و مجاز، زشتی، زیبایی و... به هم آمیخته است. یکی از روش‌هایی که به حافظ امکان ترکیب حوزه‌های معنایی مختلف و متضاد را داده، جانشین کردن مفاهیم در دو مصراع از بیت با استفاده از بدل بلاغی است. یکی از انواع بدل بلاغی، جانشینی دو واژه یا دو مفهوم با رابطۀ تشبیه است. بدل یکی از طرفین تشبیه (مشبه یا مشبهٌ­به) است که جانشین ...  بیشتر

نماد گرایی عرفانی در شعر صائب تبریزی

بهمن نزهت

دوره 12، شماره 35 ، خرداد 1387، ، صفحه 130-156

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2008.6452

چکیده
  عالم عرفان، عالم وحدت و یکرنگی است. صائب با اصل وحدت بخش عرفانی همة پدیده‌های هستی را با همة تناقض‌ها و اضدادش به زیبایی در کنار هم می‌نهد و کیفیت و حالت آن ها را در زندگی روزمرة بشر به صورت زنده و نمادین بیان می‌کند. صائب در اشعار خود با به کارگیری نمادهای عرفانی و واژگان فنی صوفیه، صور خیال شاعرانه و مفاهیم ذهن گرایانة خود را به شکل ...  بیشتر

سمبل «مار» در متون کلاسیک ادبیات فارسی

ناهوکو اواراتی

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1383، ، صفحه 147-160

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2004.6281

چکیده
  مار یکی از مقوله های مهم در اسطوره شناسی و ادبیات است. روان شناسان نیز برای این جانور اهمیت زیادی قایلند. امروزه در اصطلاح فارسی می گویند: «از مار به اژدها پناه بردن» و «مار خوش خط و خالی». در این اصطلاح ها «مار» نماد بدی و بالا و فریب است و یا در جمله «فلانی مثل مار می ماند.»، «مار» نشانه مودی گری و بد جنسی می ...  بیشتر

مفاهیم استعاوی در 17سروده ی شکسپیر، بازسازی فضای ذهنی شکسپیردر امر ازدواج

حسین پورقاسمیان

دوره 7، شماره 18 ، اسفند 1382، ، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2004.6407

چکیده
  ردیابی رشد ذهنی نویسندگان بزرگ و درگیری آنان با موضوعی خاص می تواند چالشی پربار تلقی شود . نویسنده ی مقاله ی حاضر سعی بر ان دارد تا به رد یابی نگرش شکسپیر درامر ازدواج برحسب پربسامد ترین استعاره های وی بپردازد . دراین مقاله به آرای متفکران تراز اولی چون لیکاف وجانسون درباب استعاره اشاره خواهد شد و از آن به مثابه ابزاری برای بررسی استعار. ...  بیشتر