بررسی متون ادبی
ناسیونالیسم ایرانی و عربی در داستان‌های فارسی جنگ ایران و عراق

محمدمهدی زمانی؛ سمیه آقابابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2023.69091.3590

چکیده
  داستان جنگ فارسی یکی از جریان‌های مهم در ادبیات معاصر فارسی است. یکی از موتیف‌های موجود در این آثار اشاره به جنبه‌هایی از گفتمان ناسیونالیسم ایرانی و عربی است. در پژوهش پیش‌رو، به مطالعۀ جنبه‌های مختلفِ این موتیف پرداخته می‌شود. در این پژوهش، به بررسی جنبه‌های ایدئوژیک بازنماییِ راویانِ آثارِ داستانی جنگ ایران و عراق در ارتباط ...  بیشتر

مؤلفه‌های تجددگرایی در شعر تقی رفعت

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده

دوره 23، شماره 80 ، شهریور 1398، ، صفحه 112-85

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.27257.2087

چکیده
  نخستین کسانی که به بحث نظری دربارة تجدد ادبی پرداختند، روشنفکران مشروطه‌خواه و ناسیونالیست بودند که مبتنی بر اندیشة سیاسی و اجتماعی‌ خود بر ضرورت تجدد ادبی نیز تأکید می‌کردند. جریان تجددگرایی ادبی رفته‌رفته توسعه یافت و دو جریان محافظه‌کار و افراطی تجددگرا در ادبیات فارسی ظهور کرد. تقی رفعت یکی از نمایندگان برجستة جریان افراطی ...  بیشتر