کلیدواژه‌ها = طنز
کارکرد آیرونی در دو داستان مثنوی مولوی

دوره 25، شماره 90، دی 1400، صفحه 261-283

10.22054/ltr.2021.37302.2481

یداله شکری؛ امیرحسین پهلوان


«تخریب حدس» در داستان‌های طنزآمیز دورۀ معاصر کودک و نوجوان

دوره 24، شماره 83، فروردین 1399، صفحه 175-192

10.22054/ltr.2018.27431.2092

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 19، شماره 66، اسفند 1394، صفحه 7-36

داوود اسپرهم؛ علی سلیمانی


ادبیات شگرف و عبید زاکانی

دوره 12، شماره 35، خرداد 1387، صفحه 54-83

10.22054/ltr.2008.6448

فرشته رستمی


نعل باژگونه

دوره 9، شماره 27، فروردین 1385، صفحه 114-138

10.22054/ltr.2006.6366

باقر صدری نیا؛ ابراهیم رنجبر