بررسی متون ادبی
تحلیل مفهوم «شاعرانگی» در رمان «شازده احتجاب»

سینا بشیری؛ قدرت الله طاهری

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 63-89

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.49880.2946

چکیده
  پس از رواج خردگرایی و عقلانیت در رنسانس در آثار ادبی مختلف، اهمیت مفاهیم شعر و شاعرانگی روز به روز کاسته ­شد و هرگونه خردگریزی و «جنون» در چهارچوب آسایشگاه­ها محبوس شد. نویسندگان مدرن نومید از نتایج و ثمرات خردگرایی غربی به جنبه­های معنایی و ذهنی و غیرصوری شاعرانگی در ادبیات داستانی مایل شدند تا هم به مقابله با خرد حاکم ...  بیشتر

سنخ روانی «آپولونی» و «دیونوسوسی» در اسطوره و عرفان ایرانی

داوود اسپرهم

دوره 21، شماره 72 ، تیر 1396، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.7623

چکیده
  نیچه برای تمدن تأثیرگذار یونان باستان دو اصل محوری تمدن‌ساز را معرفی می‌کند: اصل «آپولونی» و اصل «دیونوسوسی». اصل اول با بهره‌گیری از منطق خِرَد، ساختاربخش و قوام‌دهندة تمام امور و انتظامات دنیای یونیانیان بوده‌است و به شکل‌گیری فردیت یگانه و انحصاری انسان یونانی مدد رسانده‌است. اصل دوم با تکیه بر شور، جنون و سرمستی ...  بیشتر