بررسی متون ادبی
تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین نظامی

زهرا امینی شلمزاری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ سیده مریم روضاتیان

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 173-201

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.51866.3021

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی یکی از نظریه‌های کارآمد برای تحلیل لایه‌های پنهان زبان و گفتمان است. براساس این نظریه، یکی از مؤلفه‌های اصلی برای بیان اهداف و اغراض گفتمانی، قدرت است. نورمن فرکلاف، نظریه‌پرداز مشهور حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی بر آن است که قدرت در روابط اجتماعی و به تبع آن  گفتمان بسیار تأثیرگذار است. در این پژوهش کوشش شد ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی«بازنمایی جنسیت» در رمان غروب پروانه از بختیار علی

علیرضا شوهانی؛ سارا حسینی

دوره 25، شماره 90 ، دی 1400، ، صفحه 189-211

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.34767.2381

چکیده
  تحلیل گفتمان، یک گرایش مطالعاتی بینا‌رشته‌ای است که شاخه‌ی انتقادی آن، بیش از هر چیز بر این امر تأکید می‌ورزد که گفتمان، رابطه‌ای دو سویه با فعالیت‌های اجتماعی و مناسبات قدرت دارد؛ بدین صورت که هم به آن‌ها شکل می‌بخشد، هم تحت تأثیر این مناسبات شکل می‌گیرد. این رویکرد در متون ادبی نیز، از یک سو به بررسی عوامل درون‌متنی می‌پردازد ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی رمان «ماهی‌ها در شب می‌خوابند» براساس آرای نورمن فرکلاف

خدیجه بهرامی رهنما؛ حسین آریان

دوره 24، شماره 85 ، مهر 1399، ، صفحه 285-314

https://doi.org/10.22054/ltr.2019.30717.2226

چکیده
  در رمان «ماهی­ها در شب می­خوابند»، زبان به گونه‌ای نظام یافته است که در آن می­توان به تبیین رویکردهای سه‌گانه نورمن فرکلاف اعم از: توصیف، تفسیر و تبیین پرداخت. الگوی فرکلاف، ابزاری کارامد برای تحلیل چارچوب نظری این پژوهش است. این جستار با روش توصیفی-تحلیلی، ﻣﺴﺄله چگونگی شکل­گیری گفتمان انتقادی را در این رمان مورد بررسی ...  بیشتر

بازنمایی کنش‌گران اجتماعی در داستان «در بویراحمد»

حمیدرضا اکبری؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضائی

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.20010.1797

چکیده
  این تحقیق بر آن است تا در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با بهره‌گیری از الگوی ون لیوون (2008) تحت عنوان بازنمایی کنش‌گران اجتماعی، گفتمانی مربوط به عشایر کشورمان را بررسی کند. برای این منظور، داستان «در بویراحمد» نوشتۀ محمد بهمن‌بیگی مورد بررسی قرار گرفته تا معلوم شود نویسنده چگونه از بازنمایی کنش‌گران اجتماعی برای بیان ایدئولوژی ...  بیشتر