کهن‏گرایی در شعر شاملو

احمد خاتمی

دوره 16، شماره 51 ، خرداد 1391، ، صفحه 97-130

https://doi.org/10.22054/ltr.2012.6573

چکیده
  زبان از مهم‏ترین عناصر شعر است.در مکتب فرمالیست روس و فرزند آن ساختارگرایی، بررسی زبان بسیار اهمّیّت دارد. پایه‏ی فکری این مکاتب بیشتر درباره‏ی برجستگی متون ادبی و غرابت و دوری آن از زبان عادی است. یکی از راه‏های برجسته‏سازی متون ادبی، هنجارگریزی است و یکی از راه‏های هنجارگریزی در اثر ادبی برای ایجاد زیبایی، کهن‏گرایی ...  بیشتر

پدیدار شناسی هرمنوتیکی شعر؛ بازخوانش شعر «دیوار» اثر احمد شاملو

حسام دهقانی

دوره 13، شماره 42 ، اسفند 1388، ، صفحه 133-165

https://doi.org/10.22054/ltr.2010.6523

چکیده
  در این جستار ضمن معرفی روش تأویل پدیدار شناسی هرمنوتیکی آثار هنری، برتری‌های آن به روش‌های موجود و غالبی چون ساخت‌گرایی و پدیدار شناسی نشان داده می‌شود. در این راستا، شعر «دیوار» احمد شاملو مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده است. این تحلیل در ساحت‌های پدیدار شناختی، اسطوره‌ای، زمانمندی، تاریخمندی، و نهایتاً بیناذهنی انجام ...  بیشتر