بررسی متون ادبی
تحلیل مفهوم «شاعرانگی» در رمان «شازده احتجاب»

سینا بشیری؛ قدرت الله طاهری

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 63-89

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.49880.2946

چکیده
  پس از رواج خردگرایی و عقلانیت در رنسانس در آثار ادبی مختلف، اهمیت مفاهیم شعر و شاعرانگی روز به روز کاسته ­شد و هرگونه خردگریزی و «جنون» در چهارچوب آسایشگاه­ها محبوس شد. نویسندگان مدرن نومید از نتایج و ثمرات خردگرایی غربی به جنبه­های معنایی و ذهنی و غیرصوری شاعرانگی در ادبیات داستانی مایل شدند تا هم به مقابله با خرد حاکم ...  بیشتر

بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار گلشیری

رضا ستاری

دوره 14، شماره 46 ، اسفند 1389، ، صفحه 145-159

https://doi.org/10.22054/ltr.2011.6540

چکیده
  ورود مدرنیسم با فرضیۀ زیربنایی نسبیت به مجموعۀ ادبیات داستانی ایران، شک به اسطوره‌ها و دوباره‌خوانی آنها را در پی داشته است. این ادبیات، با شاخص شک‌گرایی، قاعده‌گریزی و هنجار‌افزایی، همه‌چیز را فرومی‌ریزد و از نو می‌سازد و این‌گونه اسطوره‌ها فردی می‌شوند و در جریان این فردی‌شدن، عنصر تقابل، بیشترین سهم را دارد. نویسندۀ داستان‌های ...  بیشتر