بررسی متون ادبی
بازتاب آیین‌ها و باورهای عامه در مکتب داستانی جنوب

مسعود شیرالی؛ حبیب الله عباسی؛ الهه حاجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.68113.3565

چکیده
  ادبیات عامه که شامل آیین‌ها، باورها و سنت‌های هر اقلیم است؛ یکی از سرچشمه‌ها و بن‌مایه‌های ادبیات هر کشوری به ویژه ادبیات داستانی آن است. شناخت این بن‌مایه، به شناخت بهتر و دقیق‌تر ادبیات ملت‌ها و به ویژه ادبیات داستانی آن‌ها می‌انجامد. ادبیات داستانی ایران با توجه به اقالیم گسترده و متنوع کشورمان، به چندین مکتب از جمله مکتب ...  بیشتر

فرهنگ عامه در مقامات بدیع الزمان همدانی

کرمعلی قدمیاری

دوره 9، شماره 23 ، خرداد 1384، ، صفحه 142-166

https://doi.org/10.22054/ltr.2005.6295

چکیده
  مقامه یکی از شکل های بیانی رایج ادبیات عرب است که در قرن چهارم هجری به دست بدیع الزمان همدانی ساختاری منظم یافته و در فرهنگ و ادبیات جامعه ی اسلامی آن روزگار از پایگاه و ارج ویژه ای برخوردار بوده است . در این جستار به فرهنگ و ادبیات و اندیشه هایی پرداخته شده است که می توان گفت درون مایه ی بیشتر مقامات بدیع الزمان بر اساس آنها شکل گرفته ...  بیشتر