کلیدواژه‌ها = سنایی
بینامتنیت در مثنوی‌های عطار نیشابوری با حدیقۀ سنایی

دوره 25، شماره 90، دی 1400، صفحه 113-134

10.22054/ltr.2021.52058.3037

محمد حسن حسن زاده نیری؛ گلسا خیراندیش


مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات

دوره 20، شماره 69، آذر 1395، صفحه 99-127

10.22054/ltr.2016.6843

غلامرضا سالمیان؛ وحید سبزیان‌پور؛ بهارمست شاهینی


نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 147-173

امین رحیمی؛ سیّده زهرا موسوی؛ مهرداد مروارید


جهان‌بینی سنایی

دوره 13، شماره 40، شهریور 1388، صفحه 23-38

10.22054/ltr.2009.6484

محمدحسن حائری