کلیدواژه‌ها = متن
مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نسخه چاپ سنگی امیرارسلان نامدار از منظر هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22054/ltr.2022.65322.3498

ماه منیر شیرازی؛ مریم حسینی


تحلیل رمزگانی داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو

دوره 26، شماره 93، مهر 1401، صفحه 179-207

10.22054/ltr.2020.47154.2832

نسرین برهانی؛ فرهاد طهماسبی


تبیین تفاوت‌های متن روایی و غیرروایی

دوره 21، شماره 71، خرداد 1396، صفحه 29-47

10.22054/ltr.2017.7410

فضل الله خدادادی؛ حمید طاهری


بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن

دوره 19، شماره 63، خرداد 1394، صفحه 7-31

احمد امیری خراسانی؛ حلیمه علی‌نژاد


مبانی –نتایج

دوره 9، شماره 29، مهر 1385، صفحه 110-133

10.22054/ltr.2006.6379

حمیدرضا میرحاجی


نگاهی به هرمنوتیک گاد امر

دوره 8، شماره 24، تیر 1384، صفحه 74-86

10.22054/ltr.2005.6430

عبدالله نصری