خوانش نشانه‌شناسی لایه‌ای در فرایند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری

مریم قنبریان شیاده؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری

دوره 26، شماره 93 ، مهر 1401، ، صفحه 97-122

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.44261.2745

چکیده
  گفتمان کلامی نثر مدرن، با سازه‌هایی در‌هم‌بافته از پیرنگی آگاهانه و هنری شکل گرفته است به‌طوری‌که بازی نشانه‌ها در متن، چنان همگام با ذهنیت و حافظه‌ی شخصیت، سیال وگریزان می‌شود که ابهام، مؤلفه‌ی خاص روایت مدرن می‌شود؛ اما نشانه‌شناسی لایه‌ای با خوانش دقیق و نظام‌مند به تعامل لایه‌های متنی در اثر توجه می‌کند تا در رمزگان‌های ...  بیشتر

بررسی متون ادبی
مطالعة مؤلفه‌های مدرنیسم داستانی در سه رمان عباس معروفی «سمفونی مردگان، سال بلوا، تماماً مخصوص»

حسین پارسی فر؛ فرشته میلادی؛ ندا اسنقی

دوره 26، شماره 92 ، تیر 1401، ، صفحه 195-222

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.60511.3366

چکیده
  عباس معروفی در هر یک از آثار خود با در نظر داشتن یکی از طبقات اجتماعی به ترسیم شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی جامعه پرداخته و از این طریق با دیدگاهی انتقادی توأم با طنز و تعریض، اوضاع حاکم بر اجتماع را به چالش کشیده است. طبقة «روشنفکران»، «زنان قربانی و تسلیم» و «افراد تبعیدی» از جمله گروه­هایی هستند که در سه رمان «سمفونی ...  بیشتر

بررسی اصول و مؤلفه‌های مدرنیسم در شعر و اندیشۀ لاهوتی

رضا قنبری عبدالملکی

دوره 24، شماره 84 ، تیر 1399، ، صفحه 301-334

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.27150.2080

چکیده
  جامعۀ ایرانی در عصر مشروطه وارد مرحلۀ جدیدی از تاریخ خود شد که در خلال آن با گذار از عصر سنت به تدریج پا به دوران تجدد یا مدرنیسم نهاد. روشنفکران ایرانی در عصر مورد بحث، تحت تأثیر اندیشۀ تجدد، تلاش کردند تا زمینه را برای مُدرن کردن جامعۀ ایران فراهم کنند. در این میان، لاهوتی به شدت تحت تاثیر جهان‌بینی مُدرن و پدیدۀ مدرنیسم بود. از این ...  بیشتر

تحلیل مدرنیستی رمان «زیر چتر شیطان»

طاهره صادق بیان؛ رضا صادقی شهپر؛ قهرمان شیری

دوره 23، شماره 82 ، دی 1398، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2019.39785.2592

چکیده
  نخستین جلوه‌های مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران به شکل گسترده و منسجم در دهۀ 40 شمسی و در آثار نویسندگانی دیده می‌شود که اغلب آن‌ها جزء حلقة جُنگ اصفهان بودند و این شیوه به تدریج در دهه‌های 50 و 60 به جریانی غالب در داستان‌نویسی تبدیل شد که تمرکز آن بر امر ذهنی و برجسته شدن فرد و ذهنیت و عواطف درونی اشخاص داستان بود که البته با شگردهای ...  بیشتر

رمان مدرن، روایتی دیگرگونه و دیریاب

مجتبی دماوندی

دوره 16، شماره 53 ، آذر 1391، ، صفحه 133-156

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2012.6588

چکیده
  نویسندگان مدرن به دنبال یافتن راهی نو برای فراتر رفتن از محدوده‌های مخاطره آمیز تصنع و تکرار، پشت پا به ساختارهای خشک و تغییرناپذیر گذشته زدند و با ملاحظه‌ی پیوندهای فلسفی مدرنیته و شکل ادبی آثار مدرن، آثار خود را تا جایی پیش بردند که گاه غیرقابل فهم به نظر می‌آیند. وجود ساختارهای ذهنی و تداخل آن با ساختارهای زبانی، توجه به ناخودآگاه، ...  بیشتر

بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار گلشیری

رضا ستاری

دوره 14، شماره 46 ، اسفند 1389، ، صفحه 145-159

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6540

چکیده
  ورود مدرنیسم با فرضیۀ زیربنایی نسبیت به مجموعۀ ادبیات داستانی ایران، شک به اسطوره‌ها و دوباره‌خوانی آنها را در پی داشته است. این ادبیات، با شاخص شک‌گرایی، قاعده‌گریزی و هنجار‌افزایی، همه‌چیز را فرومی‌ریزد و از نو می‌سازد و این‌گونه اسطوره‌ها فردی می‌شوند و در جریان این فردی‌شدن، عنصر تقابل، بیشترین سهم را دارد. نویسندۀ داستان‌های ...  بیشتر

سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن

حسین پاینده

دوره 6، شماره 15 ، شهریور 1381، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2002.6237

چکیده
  به رغم جایگاه رفیعی که سیمین دانشور در ادبیات مدرن فارسی کسب کرده است، آثار او کمتر مورد بررسیهای نقادانۀ نظام مند قرار گرفته اند. مقالۀ حاضر کوششی است در اثبات این برنهاد که دو رمان اخیر دانشمند (جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان) مبیّن پویایی این نویسنده و توان چشمگیر او برای داستان نویسی به سبک و سیاق پسامد رنیستی است. از آنجا که "پسامد ...  بیشتر