کلیدواژه‌ها = کهن‌الگو
اسطورۀ آب در داستان‌های عامیانه با تکیه بر ابومسلم‌نامه و قران حبشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22054/ltr.2022.66081.3515

لیلا شهریاری؛ سکینه رسمی


بهرام و گل‌اندام؛ روایتی از فرآیند تفرد

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 91-116

10.22054/ltr.2021.56739.3224

مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده


تأملی بر فرآیند فردیت در اشعار شفیعی کدکنی

دوره 27، شماره 98، دی 1402، صفحه 35-72

10.22054/ltr.2021.55698.3182

مهین امیدیان؛ عبداله طلوعی آذر


نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی

دوره 22، شماره 78، دی 1397، صفحه 98-81

10.22054/ltr.2017.10002.1366

الناز خجسته؛ حسین فقیهی


بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم

دوره 22، شماره 77، مهر 1397، صفحه 211-234

10.22054/ltr.2018.9193

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی


کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده

دوره 20، شماره 69، آذر 1395، صفحه 181-204

10.22054/ltr.2016.6846

محسن بتلاب اکبرآبادی؛ فرزانه مونسان


بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی

دوره 19، شماره 65، آذر 1394، صفحه 161-189

غلامعلی فلاّح؛ نوشاد رضایی


تحلیل کهن‌الگویی داستان پادشاه و کنیزک

دوره 14، شماره 45، آذر 1389، صفحه 87-104

10.22054/ltr.2010.6507

محمدرضا زمان احمدی