تاملی بر فرآیند فردیّت در اشعار شفیعی کدکنی

مهین امیدیان؛ عبداله طلوعی آذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.55698.3182

چکیده
  براساس نظریه یونگ، سیر خویشتن‌یابی یا فرآیند فردیّت، با یک نیاز روحی یا تضاد درونی در شخص آغاز می‌شود؛ در این فرآیند، سازماندهی در میان کهن‌الگوها وظیفه کهن‌الگوی «خود» است که اگر بتواند وحدت و یگانگی میان کهن‌الگوهای دیگر ایجاد کند، فرد به رشد روانی می‌رسد و سرانجام شناخت زوایای پنهان درون، به خودآگاهی و تمامیّت فردی منجر ...  بیشتر

نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی

الناز خجسته؛ حسین فقیهی

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 98-81

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.10002.1366

چکیده
  «کهن‌الگو» نمایه‌ها و تصاویری ازلی از اندیشه‌های بدوی و کهن است که به‌ واسطة ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر در ذهن آدمی انباشته شده‌است. همین انگاره‌ها بخشی از محتویات ضمیر ناخودآگاه فردی را نیز تشکیل می‌دهند و در این میان، «پیر خردمند» نیز یکی از مهم‌ترین این کهن‌الگوهاست که می‌توان گفت چهرة وی، مظهر دنیای معنوی و روحانی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی

دوره 22، شماره 77 ، مهر 1397، ، صفحه 211-234

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.9193

چکیده
  نمادگرایی در تفکرات و رؤیاهای نژادهای مختلف بشری وجود دارد و انسان را به گسترة تفکر بدون گفتار رهنمون می‌کند. شاهنامه از دیرباز مورد توجه مردم ایران‌زمین بوده‌است که با توجه به بافت داستانی این اثر، ارتباط نزدیکی با آن برقرار می‌کردند. در دورة صفویه، نقالان در قهوه‌خانه‌ها، داستان‌های شاهنامه را با پرده‌خوانی و آرایش صحنه‌ها ...  بیشتر

بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهن‌الگوی نَفْس در اندیشة یونگ

بهنام صادقیان کلو

دوره 21، شماره 74 ، بهمن 1396، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.8241

چکیده
  در روانشناسی تحلیلی یونگ، نَفْس (Self) یکی از اصطلاحات بسیار حائز اهمیت است. از نظر او، نَفْس کهن‌الگویی است که می‌توان آن را مبنای قوام یافتن فرد دانست. مطابق با نظریة یونگ، هر یک از ما با گذشت زمان آرام‌آرام رشد می‌کنیم و با از سر گذراندن فرایندی که یونگ آن را «فردانیت» می‌نامد، آن کسی می‌شویم که هستیم. یونگ کلّ شخصیت را نَفْس ...  بیشتر

کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده

محسن بتلاب اکبرآبادی؛ فرزانه مونسان

دوره 20، شماره 69 ، آذر 1395، ، صفحه 181-204

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2016.6846

چکیده
  در روایت‌های داستانی معاصر، اسطوره سازوکاری ایدئولوژیک گرفته است. اسطوره بنا به کیفیّت تبیینی خود، در پی توضیح و کشف حقایق ناشناخته و ابتدایی، به‌ویژه امر لایتناهی و مقدّس است. از این رو، به ناچار خاصیّتی متناقض و مبهم به خود می‌گیرد، امّا روایت بنا به داشتن پیرنگ، انسجام و کلّیّت‌، تلاشی برای ساختاربندی و پیکرسازی حوادث پراکنده ...  بیشتر

بررسی و مقایسة چهار دورة قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد کهن‌الگویی

غلامعلی فلاّح؛ نوشاد رضایی

دوره 19، شماره 65 ، آذر 1394، ، صفحه 161-189

چکیده
  کهن‌الگوها از ناخودآگاه جمعیِ افراد در دوره‌های اوّلیّه نشأت ‌گرفته است. در نظر یونگ (روانکاو سوئیسی) و پیروانش، کهن‌الگوها قالب‌ها و ظرف‌های از پیش تعیین‌شده‌ای دارند که در رؤیاها و اسطوره‌ها نمود می‌یابند. در پهنة ادبیّات فارسی، شاهنامة فردوسی در بر دارندة بخش عظیمی از این نمادها و کهن‌الگوهاست که مبتنی بر ناخوداگاه جمعی ...  بیشتر

تحلیل کهن‌الگویی داستان پادشاه و کنیزک

محمدرضا زمان احمدی

دوره 14، شماره 45 ، آذر 1389، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2010.6507

چکیده
  داستان پادشاه و کنیزک آیینهٔ تمام‌نمای روایت‌های داستانی مثنوی است، روایتی که محل تجلی خاطرهٔ نژادی انسان (کهن‌الگوها) از نماد عشق در ناخودآگاه جمعی مولانا است. نماد عشق در داستان پادشاه و کنیزک، نیرویی است که معنای خودآگاهی، یعنی ادراک و صور مواد اولیه را فراهم می‌‌آورد تا پادشاه جان مولانا به یاری این نماد به فرایند فردیت برسد. ...  بیشتر