نویسنده = مهدی شریفیان
نمادپردازی عارفانۀ فاضل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22054/ltr.2022.59543.3337

شیرین امینی؛ وحید مبارک؛ مهدی شریفیان


بهرام و گل‌اندام؛ روایتی از فرآیند تفرد

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 91-116

10.22054/ltr.2021.56739.3224

مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده