نویسنده = محمود رنجبر
خوانش تطبیقی بینانظریه‌ای دو رمان «لطفاً درب را ببندید» و «شهر شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63815.3458

راضیه فانی؛ علی تسلیمی؛ محمود رنجبر


ماهی سیاه کوچولو و خوانندگان؛ از قرائتی منفعل تا گفت‌وگویی فعال

دوره 27، شماره 98، دی 1402، صفحه 361-392

10.22054/ltr.2021.61218.3389

فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر