تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه‌ای تازه یافته

احمدرضا یلمه ها

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، ، صفحه 173-183

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6554

چکیده
  امیرالشعرا شهاب الدین عمعق بخارایی از شعرای اوایل قرن ششم هجری در ماوراءالنهر است. دیوان این شاعر، نخستین بار در سال 1307 در چهل و چهار صفحه به گونه‌ای نابسامان و بازاری در تبریز به چاپ رسید. پس از این چاپ، استاد سعید نفیسی برخی از اشعار این شاعر را از مجموعه‌ها و تذکره‌های مختلف جمع آوری کرد و در 806 بیت از سوی کتابفروشی فروغی به چاپ رسانید. ...  بیشتر

تصحیح چند بیت عربی از قصاید ملمّع دیوان رشیدالدین وطواط بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود

احمدرضا یلمه ها

دوره 13، شماره 40 ، شهریور 1388، ، صفحه 117-125

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2009.6489

چکیده
  رشیدالدین وطواط یکی از دانشمندان بزرگ قرن ششم هجری و از ادبا و دانشمندان مشهور بلاغت در زبان عربی و فارسی است. تنها تصحیحی که از دیوان این شاعر صورت پذیرفته، تصحیح مرحوم سعید نفیسی است که در آذر ماه 1339 هجری در تهران به زیور چاپ آراسته شد. به دلیل متأخر بودن نسخ در دسترس مصحّح و عدم دسترسی به نسخه‌های قدیم‌تر، بسیاری از ابیات این دیوان، ...  بیشتر