بررسی و تحلیل «فرآیند تفرد» در غزلیات سنایی

محبوبه مباشری

دوره 15، شماره 49 ، آذر 1390، ، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6558

چکیده
  «فرایند تفرد»، عاملی روانی است که رشد ذهنی و انکشاف درونی و ناخودآگاهانه‌ی بشر را در طول حیات او به تصویر می‌کشد و حتی هنگام رسیدن فرد به نقطه‌ی کمال و باروری، بر نحوه ی اتخاذ تصمیمات ارادی او تأثیر می گذارد. این فرآیند روانکاوانه به‌عنوان محور مرکزی شخصیت فردی، راهنمای درونی و حتی مرشد ناخودآگاه ذهن محسوب می‌شود و با گذر زمان، ...  بیشتر