نویسنده = علی تسلیمی
خوانش تطبیقی بینانظریه‌ای دو رمان «لطفاً درب را ببندید» و «شهر شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22054/ltr.2022.63815.3458

راضیه فانی؛ علی تسلیمی؛ محمود رنجبر


گفتمان‌های متفاوت در نوروزنامه

دوره 25، شماره 90، دی 1400، صفحه 213-233

10.22054/ltr.2020.43101.2716

علی تسلیمی؛ ناهیده زرعی؛ محمد علی خزانه دارلو


نقد رابطۀ سینمای ایران با ادب کلاسیک عرفانی

دوره 25، شماره 87، فروردین 1400، صفحه 88-114

10.22054/ltr.2019.25852.2022

احمد رضی؛ علی تسلیمی؛ محمد اصغرزاده