«بررسی موتیف‌های پزشکی در قصه‌های مثنوی»

افسانه سعادتی؛ محسن محمدی فشارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.45803.2804

چکیده
  نوشتار حاضر پیرامون قصه‌ هایی از مثنوی است که حاوی نکات درمانی و پزشکی است؛ بدین منظور نگارندگان تمام داستان‌های مثنوی را بررسی و موتیف‌های درمانی و پزشکی را از آن استخراج کردند. این گزاره‌ها بدون در نظر داشتن نام گوینده به تجویز های یک پزشک می‌ماند. این پژوهش نشان داد که مولانا با مفاهیم پزشکی آشنا بوده است و برای القای مقصود از ...  بیشتر

بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره‌های هفت‌ خان رستم

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسحاق طغیانی؛ محسن محمدی فشارکی

دوره 22، شماره 77 ، مهر 1397، ، صفحه 211-234

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.9193

چکیده
  نمادگرایی در تفکرات و رؤیاهای نژادهای مختلف بشری وجود دارد و انسان را به گسترة تفکر بدون گفتار رهنمون می‌کند. شاهنامه از دیرباز مورد توجه مردم ایران‌زمین بوده‌است که با توجه به بافت داستانی این اثر، ارتباط نزدیکی با آن برقرار می‌کردند. در دورة صفویه، نقالان در قهوه‌خانه‌ها، داستان‌های شاهنامه را با پرده‌خوانی و آرایش صحنه‌ها ...  بیشتر

بررسی نمود اسطورة باروری در حماسة برزونامه بر اساس نظریّة جرج فریزر

محسن محمّدی فشارکی؛ جبّار نصیری

دوره 20، شماره 67 ، خرداد 1395، ، صفحه 127-145

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2016.3942

چکیده
  الگوی باروری یکی ازالگوهای تکرارشونده و بنیادین در اساطیر جهان است که روایتگر داستان عشق ایزدبانوی آب (عشق و باروری) به خدای گیاهی و به دنبال آن، مرگ و نوزایی خدای گیاهی است. به نظر جرج فریزر (George Frazer)، این الگوی مشترک که مظهر رویش هر سالة گیاهان در بهار، پژمردگی در خشکسالی تابستان و رستاخیز هر سالة آنها در نزد اقوام کشاورز است، به صُوَر ...  بیشتر

تحلیل داستان گدای ساعدی بر اساس اصول و ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم

محسن محمّدی فشارکی؛ رویا هاشمی‌زاده

دوره 18، شماره 60 ، شهریور 1393، ، صفحه 105-124

چکیده
  چکیده اگزیستانسیالیسم مکتبی فلسفی است که نخستین بار سارتر آن را اشاعه داد. بر طبق اصول این نظام اندیشگی انسان نخست به وجود خود پی می‌برد و آنگاه تعریفی از خود و جهانش ارائه می‌دهد که‌از این پس باید آن را بسازد. پس از این وجود یافتن، او همواره با مسایلی روبه‌‌رو است که عناصر اصلی اندیشة اگزیستانسیالیسم می‌باشند: آزادی و وانهادگی، ...  بیشتر