بررسی بازتاب هایی از رئالیسم جادویی در حکایت های «مجالس عتیقی تبریزی»

آمنه ورمقانی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ رحمان ذبیحی

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 145-170

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.50111.2959

چکیده
  رئالیسم جادویی به‌عنوان سبکی نوین در داستان‌نویسی، ‌در نیمۀ دوم قرن بیستم پدید آمد. اگرچه زادگاه این سبک آمریکای لاتین است و نویسندگان این منطقه با آثار داستانی خود، ‌عامل جهانی‌شدن آن شده و با نوشته­های تحلیلی و انتقادی خود اصول و مؤلفه­ها و قواعد این سبک را بنا نهاده­اند، ‌اما به گمان برخی اندیشمندان حوزۀ ادبیات، ‌شیوۀ ...  بیشتر