پژوهشی توصیفی یا مطالعه توصیفی کارکرد زبانی داوطلبان IELTS ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

ارزیابی توانش زبانی یکی از بحث انگیز ترین زمینه های آموزش زبان انگلیسی در سراسر دنیا است. علیرغم وجود انواع آزمون های زبان عمومی معتبر، اکثر مراکز آموزشی و حرفه ای مایلند افراد مورد نظر خود را از طریق دو آزمون شناخته شده ی TOEFLگزینش کنند. امتحان TOEFL با حذف بخش های واژگان و دستور، کنش ایجاد ارتباط آزمودنی ها را در چهار مهارت شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن مورد سنجش قرار می دهد. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی کنش زبانی ۵۰۰ متقاضی ایرانی امتحان IELTSدر دو سطح آموزش عالی و آموزش عمومی تصویر اولیه ای از وضعیت برگزاری این امتحان در ایران به دست آید. تحلیل های آماری حاکی از این مسئله است که آزمودنی های ایرانی در مهارت صحبت کردن بهترین و در مهارت شنیدن ضعیف ترین قابلیت را از خود نشان می دهند. به علاوه نتایج نشان می دهند تفاوت معنا داری میان کنشی زبانی متقاضیان آموزش عالی و متقاضیان آموزش عمومی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Performance of Iranian IELTS Candidates: A Descriptive Study

نویسنده [English]

  • arshia keyvanfar
چکیده [English]

General proficiency assessment remains to be a very demanding issue in the field of teaching English to speakers of other languages (TESOL). Despite the existence of a wide variety of accredited general English language tests, the majority of educational and vocational institutions still prefer to screen their applicants through the two widely known exams of TOEFL and particularly !ELTS (the International English Language Testing System) which is capable of evaluating the candidates' ability to perform different tasks via the four language skills. The present study aims at investigating the performance of a group of 500 Iranian Academic and General Training candidates who have sat for IELTS in Iran. The statistical analyses indicate that most unexpectedly Iranian EFL learners have their best performance in speaking and are particularly weak at listening, which happens to be the best predictor of their general language proficiency. Furthermore, it can be claimed that Academic applicants do not significantly perform better than General Training applicants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TOEFL
  • !ELTS
  • Language skills
  • proficiency assessment