روش دکتر معین در تصحیح متون فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روش تصحیح متون فارسی و چاپ نسخه‌هایی پالوده و نزدیک به متن اصلی درایران مدیون کوشش‌ها و تیزبینی کسانی چون علامه دهخدا، علامه قزوینی و دکتر محمد معین است. از آنجا که اصل روش تصحیح بر پایه‌ی دقت علمی و امانت‌داری نهاده شده است، در این مقاله سعی شده فعالیت‌ها و آثار تصحیحی استاد معین با استناد به منابع و مأخذ برای اهل تحقیق و دانش دوستان به خصوص دانشجویان ادبیات فارسی معرفی شود، لذا سعی شد با استناد به وصیت‌نامه نیما یوشیج که خود، اصولاً در سنخ دیگری از اندیشه‌ی شاعرانه و بیان شاعرانه فعالیت داشت و نیز اعتماد او به صداقت علمی و امانت داری استاد معین، باب این مقاله گشوده شود. که این، خود نکته‌ای در خور توجه است.

عنوان مقاله [English]

Dr. Moin' s Method in Correcting Persian Texts

نویسنده [English]

  • seyedmohamad hoseini
چکیده [English]

The methods employed today for the correction and publication of the old Persian texts that come to be closely similar to the original, are greatly indebted to the attempts made by late Allameh Dehkhoda, Allameh Ghazvini, and of course Dr. Mohammad Moin. Since the method of correcting texts is in fact based on scrupulous scrutiny, thus, leaning on different sources, attempt has been made in this paper to introduce Dr. moin's activities as well the works corrected by him in the hope that the present work would prepare the grounds for the researchers and students in particular, to take the further steps in this connection. The author of this paper deemed it right to allocate the introductory part of this paper to a segment of the letter of will written by Nima Yushij whose activities and works in a new literary realm opened a new horizon in our literature.