تحلیلِ گفتمان پارِسیا در روایتِ حسنکِ وزیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد واحد شال

چکیده

تاریخ گرایان کهن، متن را در درجة اوّل اهمیّت قرار می‌دادند و تاریخ را در حکم پس‌زمینه می‌دانستند. آن‌ها بر آن بودند که تاریخ، بازتاب دقیقی از رخدادهای واقعی است و تاریخ نگاران بدون هیچ شائبة حُبّ و بغضی، وقایع را آن‌گونه‌که حادث شده است ترسیم می‌کنند، ولی تاریخ‌گرایان نوین، درست عکس آن می‌اندیشند و تصریح می‌کنند که کُلّ تاریخ واجد کیفّیتی ذهنی است؛ زیرا افرادی نوشته‌اند که جانبداری‌های شخصی‌شان در تفسیر آن‌ها از تاریخ تأثیر گذاشته است. این تاریخ‌گرایان مطرح می‌کنند که تاریخ یکی از بسیار گفتمان‌ها یا شیوه‌های دیدن و اندیشیدن دربارة دنیاست. نوشته حاضر بر اساس نظریة تاریخ‌گرایی نوین به تحلیل گفتمان پارِسیا، در داستان حسنک وزیر می‌پردازد. پارِسیا اصطلاحی یونانی است به معنای راستگویی و رُک‌گویی و «میشل فوکو» آن را از متون یونانی گرفته است. پارسیاستِس، کسی است که هر آن چه در ذهن دارد را بیان می‌کند. پرسشی که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته، این است که آیا با توجّه به ایدة فوکو می‌توان سلطان مسعود و حسنک را پارسیاستِس دانست؟ از این رو، به تحلیل داستان حسنک وزیر با توجّه به چرخش زبانی می-پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parrhesia Discourse Analysis in Hasanak the Vizier Story

نویسنده [English]

  • mahin tahmasebi
چکیده [English]

The old historians would prioritize the text and consider the history as background. They believed history is an accurate reflection of real events and that historians illustrate the events without any favoritism or discrimination just as they have taken place. However, modern historians believe the opposite and reiterate that the whole history discloses the mentality, because it is written by people whose personal biases have influenced their interpretation of the history. These historians state that the history is one of the many discourses or ways of seeing and thinking about the world. The present paper studies Parrhesia discourse analysis in the story if Hasanak the Vizier based on the theory of modern historians. Parrhesia is a Greek term meaning honesty derived from Greek texts by Michel Foucault. Parrhesiastes is one who expresses whatever goes on his mind openly and truthfully. The question posed in this study is that can we consider Sultan Masoud and Hasanak as Parrhesiastes according to Foucault’s idea? Thus, the story ofHasanak the Vizier is analyzed according to the linguistic cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parrhesia
  • discourse analysis
  • Michel Foucault
  • linguistic cycle
  • Hasanak the Vizier